Neve

Uutiset

 • 18.4.2018

  Neve lanseeraa Rakentaja 2018 Lappi -messuilla oman Neve Aurinkosähkö -tuotteensa. Komponentit toimittaa Neven kanssa yhteistyösopimuksen tehnyt Pohjoismaiden johtava aurinkosähköasiantuntija Naps Solar Systems Oy. Aurinkovoimaloiden asennuksista ja huolloista vastaa lappilainen Ellappi Oy. Messuilla aurinkosähköratkaisua tarjotaan varsinkin kotitalouksille.

 • 11.4.2018

  Napapiirin Energia ja Vesi Oy:n hallitus on tehnyt investointipäätöksen Alakorkalon lietteenpolttolaitoksen rakentamisesta. Lietteenpolttolaitoksen polttoprosessissa katkaistaan lietteessä olevien haitta-aineiden, kuten mikromuovien sekä lääke- ja torjunta-aineiden kierto ekosysteemissä. Samalla saadaan talteen jätevesilietteessä olevat ravinneaineet, kuten fosfori. Prosessissa syntynyttä lämpöä voidaan käyttää kaukolämmön tuottamiseen.

 • 9.4.2018

  Vuosi 2017 oli Napapiirin Energia ja Vesi -konsernille kasvun, uudistusten ja investointien vuosi. Kasvusta ja kehittymisestä huolimatta operatiiviset kustannukset pysyivät maltillisina. Neve-konsernin liikevaihto vuonna 2017 oli 84 milj. euroa ja tilikauden nettotulos 3,8 milj. euroa.

 • 27.3.2018

  Laskutusoperaattorimme on havainnut virheen helmikuun lopussa erääntyneiden laskujen osalta. Tämän hetken tietojen osalta noin 500 Asiakkaalle ei ole toimitettu alkuperäistä laskua ja he ovat nyt saaneet aiheettoman maksumuistutuksen. Muistutukset on kirjattu päivämäärälle 21.3.2018. Virhe koskee vain paperilaskuja.

 • 22.3.2018

  Norvajärven itäpuolen rannalle ei vielä aurinko luo säteitään kun Napapiirin Infra oy:n miehet käynnissäpitoasentaja Mikko Ronkainen ja vesihuoltoasentaja Pertti Laine tarpovat jo jäälle. Perässä ajaa urakoitsijan kaivinkoneella Henri Ylijääskö. Käynnissä on hieman erilainen asennusurakka.

 • 13.3.2018

  Napapiirin Residuum Oy ja Napapiirin Energia ja Vesi Oy hakevat hankerahoitusta esiselvityksen ja kiertotalouspuiston suunnitelman laatimiseksi Alakorkalon alueella. Napapiirin Kiertotalouspuisto olisi kiertotalouden periaatteiden mukaisesti toimiva lappilaisten toimijayritysten ja materiaalivirtojen ympäristö.

 • 5.2.2018

  Energiateollisuuden mukaan kaukolämmön hiilidioksidipäästöt jäivät viime vuonna pienemmiksi kuin koskaan mittaushistoriassa. Kaukolämmön käyttäjä voikin hyvillä mielin todeta lämmittävänsä jatkuvasti ympäristöystävällisemmäksi kehittyvällä palvelulla. Kaukolämpö onkin edelleen suosituin lämmitystapa kaikessa uudisrakentamisessa.

 • 21.12.2017

  Napapiirin Energia ja Vesi -konsernin asiakkaiden sähkönsiirron, veden ja kaukolämmön hinnat pysyvät vuonna 2018 ennallaan lukuun ottamatta Ylläsjärven aluetta, jossa kaukolämmön hinta laskee. Neven investoinnit vuonna 2018 ovat merkittäviä, mutta toimitusjohtaja Kristian Gullstenin mukaan ne on tarkoitus kattaa kustannustehokkuutta edelleen parantamalla sekä ulkopuolisella lainarahoituksella.

 • 19.9.2017

  Napapiirin Energia ja Vesi Oy tekee lähivuosien aikana useiden miljoonien investointeja Alakorkalon jätevedenpuhdistamon toiminnan tehostamiseksi ja toimintavarmuuden parantamiseksi sekä kiertotalouden edistämiseksi. Satsaukset kohdistuvat varsinkin typpi- ja fosforipäästöjen vähentämiseen. Tavoitteena on pienentää entisestään vesistökuormitusta sekä vastata tiukkeneviin ympäristölupavaatimuksiin.

 • 8.8.2017

  Neveläisten määrä kasvoi taas kesällä melkoisesti kun kesätyöntekijät ja kausityöntekijät tulivat töihin. Kausityöntekijöitä ja muita määräaikaisia on noin 75. Otimme heistä kolme tarkemmin jututettavaksi. Miten kesä on mennyt ja mitä on näköpiirissä?

 • 28.5.2017

  Napapiirin Energia ja Vesi Oy on saanut ympäristöministeriöltä 1,27 milj.€ kärkihanketuen jätevesipuhdistamon lietteiden käsittelylle. Asunto- energia- ja ympäristöministeri Kimmo Tiilikainen kävi sunnuntaina Rovaniemellä kertomassa Nevelle myönnetystä ympäristöministeriön kärkihanketuesta. Taustalla on hallituksen kärkihanke ”Biotalous ja puhtaat ratkaisut: Kiertotalouden läpimurto ja puhtaat ratkaisut käyttöön”, jonka perusteella ympäristöministeriö on myöntänyt tukea yhteensä 2,1 milj. euroa kolmeen eri hankkeeseen.