Neve

SOLINA - suuren kiinteistön vesiliittymä

SOLINA - suuren kiinteistön vesiliittymä on tarkoitettu yli 400 k-m2 kokoisille kiinteistöille. Näitä ovat tyypillisesti rivi- ja kerrostalo, liiketila, navetta, talli tai teollisuushalli.

Vesiliittymän toimitus sisältää:

•tonttijohtojen rakentamisen tontin vastuurajalle
•kiinteistökohtaisen tonttiventtiilin asentamisen vastuurajalle
•yhden etäluettavan mittarin ja asennuksen
•asiantuntijoidemme avut ja neuvot koko liittymän rakentamisen ajan
•rakennusurakan yleisten sopimusehtojen (YSE 1998) mukaisen takuun (rakentamisen aikainen kaksi vuotta, rakentamisvirheiden osalta 10 vuotta)

Liittymän hinta alk. 11 160 € (sis. alv 24 %)

Hinta 1000 k-m2 - 3000 k-m2 kokoiselle kiinteistölle: 17 360 €
Hinta 3001 k-m2 - 10000 k-m2 kokoiselle kiinteistölle: 34 720 €
Hinta yli 10000 k-m2 kokoiselle kiinteistölle sovitaan erikseen.

Liittymismaksu koostuu:

  • käyttövesiliittymästä (40 % kokonaishinnasta)
  • jätevesiliittymästä (40 % kokonaishinnasta)
  • hulevesiliittymästä (20 % kokonaishinnasta)

Liittymismaksun kokonaismäärä määräytyy toimitukseen valittavien vesiliittymien mukaan. Toimitus voi koostua yhdestä tai
useammasta vesiliittymästä (käyttö-, jäte- ja hulevesiliittymä). Mikäli kiinteistö ei liity hulevesiviemäriin hulevesiviemärin toiminta-alueella, peritään liittymismaksu 100 %:n suuruisena. Liittymismaksu ei sisällä mahdollista louhintaa, roudan sulatuksia, tien alitusporauksia tai muuta erikoistekniikkaa. Liittyjä vastaa sijoituslupien hankkimisesta, mahdollisista metsän raivauksista ym. ylimääräisistä kuluista.

Liittymismaksu on voimassa 1.5. – 31.10. välisenä aikana. Muuna aikana liittymismaksuun lisätään mahdollisesta ylimääräisestä rakentamisesta aiheutuneet todelliset kustannukset. Liittymän toimitusaika on 2kk toimeksiannosta. Toimitusaika voi muuttua toimittajasta riippumattomista syistä. Tällaisia voivat olla esimerkiksi odottamattomat, huomattavia lisätöitä vaativat erinäiset löydökset ja kerrostumat maaperässä. Liittymän toimittaa Napapiirin Vesi Oy.

 

Vesiliittymien lisäpalvelut:

  • Tonttijohtojen asennus, kaivu ja täyttö 744 € / 10 m
  • Tonttijohtojen asennus ja suojaus valmiiksi kaivettuun ojaan (enintään 25m). Hinta 270€
  • Viemärien tarkastusputkien (2kpl) asentaminen, materiaalit sekä kaivutyön vastuurajalle. Hinta 920€
  • Mittauspalvelu, tonttijohtojen sijaintitiedot GPS-mittauksena sähköisessä muodossa 86 €
  • Työaikaisen veden käyttöönotto: etusulun asennus, taloventtiilin aukaisu, vesimittariventtiili 180 €
  • Hinnat sisältävät alv. 24%
Lataa talteen