Neve

Hinnastot

Käyttömaksut

Käyttömaksun perusteena on käytetyn veden sekä poisjohdettavan normaalin talousjäteveden määrä. Käyttömaksu peritään sekä vedestä että jätevedestä. Laitos toimittaa yhden omistamansa vesimittarin kutakin vesiliittymää kohden. Vesimittarin asennustyön tekee aina laitos.

Veden käyttömaksu

Veroton hinta: 1,70 €/m3
Verollinen hinta: 2,10 €/m3

Jäteveden käyttömaksu

Veroton hinta: 2,51 €/m3
Verollinen hinta: 3,11 €/m3

Jäteveden käyttömaksu peritään 50 % korotettuna niiltä kiinteistöiltä, joiden hule- ja/tai perustusten kuivatusvedet johdetaan jätevesiviemäriin aina, kun kiinteistöllä on mahdollisuus liittyä hulevesi-viemäriin.