Neve

Hinnastot ja laskutus

Käyttömaksut

Käyttömaksun perusteena on käytetyn veden sekä poisjohdettavan normaalin talousjäteveden määrä. Käyttömaksu peritään sekä vedestä että jätevedestä. Laitos toimittaa yhden omistamansa vesimittarin kutakin vesiliittymää kohden. Vesimittarin asennustyön tekee aina laitos.

Veden käyttömaksu

Veroton hinta: 1,70 €/m3
Verollinen hinta: 2,10 €/m3

Jäteveden käyttömaksu

Veroton hinta: 2,51 €/m3
Verollinen hinta: 3,11 €/m3

Jäteveden käyttömaksu peritään 50 % korotettuna niiltä kiinteistöiltä, joiden hule- ja/tai perustusten kuivatusvedet johdetaan jätevesiviemäriin aina, kun kiinteistöllä on mahdollisuus liittyä hulevesi-viemäriin.

Vedenkulutuksen laskutus

Tasauslaskua varten lähetämme alueittain luentakortit. Vesi- ja jätevesilaskuissa on kolmen viikon maksuaika. Laskun voi maksaa pankkiin Danske Bank FI87 8000 1871 2917 70.

Suoramaksu on vaivaton tapa hoitaa toistuvat maksut. Pankissa tekemällänne valtakirjalla valtuutatte Napapiirin Veden veloittamaan vesi- ja jätevesilaskut eräpäivänä tililtänne. Lähetämme etukäteen ilmoituksen erääntyvästä laskusta.

Vesilaskun saa myös sähköisessä muodossa. Asunto- ja kiinteistöyhtiöt sekä yritykset voivat ilmoittaa omat operaattorinsa ja verkkolaskutunnuksensa (ovt-tunnus) Napapiirin Veden laskutukseen. Omakotitalokuluttajat voivat valita omassa verkkopankissaan vesilaskut tulemaan sähköisenä laskuna. Yksilöintitietona käytetään vesilaskun viitenumeroa.
Viivästyskorko ja -maksu

Viivästyskorko määräytyy korkolain mukaan. Perimiskustannuksina veloitetaan 5,00 euroa jokaisesta maksukehotuksesta. Muut perimiskustannukset peritään laitokselle perimistoimenpiteistä aiheutuneiden kustannusten mukaan.