Neve

Ohjeita liittyjälle

Vesi- ja viemäriliittymän hankinta - Solina-liittymä

Vesihuoltolaitokseen liittyjä antaa liittymishakemuksessa tiedot kiinteistön käyttötarkoituksesta, arvion vedenkulutuksesta ja viemärivesien määrästä ja laadusta, liitteeksi tarvitaan lvi-asema- ja lvi-pohjapiirustukset. Tonttijohtojen aineen, koon, sijoituksen ja padotuskorkeuden määrää ja hyväksyy laitos.

Liittymismaksu oikeuttaa liittymään Napapiirin Vesi Oy:n verkostoon liittämiskohdassa. Liittymismaksun perusteena on rakennuksen käyttötarkoitus ja kiinteistön/rakennuksen kerrosala. Liittymismaksu on siirtokelpoinen ja siihen lisätään kulloinkin voimassa oleva arvonlisävero.

Mikäli samalle kiinteistölle rakennetaan useampi itsenäinen rakennus, peritään jokaisesta rakennuksesta oma, hinnaston mukainen liittymismaksu. Itsenäisellä rakennuksella tarkoitetaan erillistä vesihuoltoverkkoon liitettävää rakennusta, joka rakennetaan itse kiinteistölle tai kiinteistöstä vuokraamalla tai muulla tavalla luovutetulle määräralalle.

Mikäli liittymismaksun määräytymisperuste kiinteistön osalta muuttuu, veloitetaan kiinteistöltä muutoksen edellyttävät liittymismaksujen erotukset.