Neve

Arjen ekosysteemi

Ajankohtaista
  • 1.9.2015

    Keskiviikkona 2.9.2015 klo 07.15 – 08.30 Viirinkankaantie 2-4:ssä sähkönjakelukeskeytys johtuen liittymän siirrosta uuteen muuntamoon. Sähköt voivat palata aikaisemminkin. Keskeytyksen piirissä 39 käyttöpaikkaa.

  • 1.9.2015

    Vesi- ja viemäriliittymän rakennustyön vuoksi joudumme sulkemaan kadun Kairatie 27 kohdalta. Tiekatko kestää arviolta kaksi päivää. Katkon alkamisajankohta on keskiviikko 2.9.2015 klo 9:00. Liikenne ohjataan Piisivalkeantien, Koskikadun ja Palkisentien kautta tiekatkopaikan ohitse. Pahoittelemme työstä aiheutuvaa haittaa.

  • 21.8.2015

    Ympäristöasiantuntijana osallistut kehityshankkeisiin, ympäristöluvituksiin ja ympäristövaikutusten arviointimenettelyihin, laadit ympäristölupien mukaisia raportteja ja osallistut tuotantotukien sekä energia- ja investointitukien hakuprosesseihin. Lisäksi osallistut mm. konsernin ympäristöraportointiin ja päästöjen tarkkailuun sekä teet tarvittaessa kenttätyötä näytteiden otossa ja koordinoit niiden analysointia. Sinulla on soveltuva korkeakoulututkinto tekniikan tai luonnontieteiden alalta.