Neve
29.11.2017

Napapiirin Energia ja Vesi Oy:n uudistaa kaukolämmön sopimusehdot

Napapiirin Energia ja Vesi Oy uudistaa kaukolämmön sopimusehtonsa Energiateollisuus ry:n päivitetyn suosituksen mukaiseksi vuoden 2018 alusta lähtien. Uudistus tulee voimaan kaikissa konsernin kaukolämpöasiakkuuksissa saman sisältöisenä.

Uudistuksella on selkeytetty ja täsmennetty useita sopimusehtojen kohtia. Sähköinen sopiminen, laskutus ja asiointi ovat uusien ehtojen myötä jouhevampaa. Lämmöntoimitukseen, lämmöntoimituksen keskeyttämiseen ja lämpösopimuksen purkamiseen liittyviä edellytyksiä on täsmennetty, samoin kuin asiakkaan mahdollisuutta saada käyttöönsä laskutuksen perusteena käytettyä mittaustietoa. Ehdoissa on myös täsmennyksiä lämmönjakohuonetta koskeviin vaatimuksiin.


Uudistuneet kaukolämmön yleiset sopimusehdot sekä tiedote muutoksesta on lähetetty Napaiirin Energia ja Vesi Oy:n kaukolämpöasiakkaille marraskuun lopulla.

Lisätietoja

Napapiirin Energia ja Vesi Oy
Asiakaspalvelu
016 331 6500
asiakaspalvelu@neve.fi