Neve
21.12.2017

Neven sähkönsiirron, veden ja kaukolämmön hinnat pysyvät ennallaan vuonna 2018

suosiola_lammelta_www.jpg

Napapiirin Energia ja Vesi -konsernin asiakkaiden sähkönsiirron, veden ja kaukolämmön hinnat pysyvät vuonna 2018 ennallaan lukuun ottamatta Ylläsjärven aluetta, jossa kaukolämmön hinta laskee. Neven investoinnit vuonna 2018 ovat merkittäviä, mutta toimitusjohtaja Kristian Gullstenin mukaan ne on tarkoitus kattaa kustannustehokkuutta edelleen parantamalla sekä ulkopuolisella lainarahoituksella.

- Taloussuunnittelumme lähtee siitä, että investoinnit katetaan vuonna 2018 kustannustehokkuutta parantamalla sekä lainalla, ei hintoja nostamalla. Olemme parantaneet kustannustehokkuuttamme monin tavoin viime vuosina ja tätä työtä jatketaan tulevana vuonnakin, sanoo Gullsten.

Neven toiminnassa korostuvat lähitulevaisuudessa kiertotalous ja digitalisaatio. Kiertotalouteen panostaminen näkyy paitsi entistä parempana huolehtimisena ympäristöstä myös kustannustehokkuuden parantumisena. Yksi esimerkki on Naturlan metsäraelannoite, joka palauttaa Suosiolassa polttoaineena käytetyn puun ravinteet takaisin metsiin luonnonmukaisena lannoitteena. Digitalisaation avulla taas asiakkaalle pystytään tarjoamaan älykkäät palvelut ajasta ja paikasta riippumatta.

- Verkkokauppa on yksi keskeinen asiakokonaisuus, johon tulemme satsaamaan. Toinen on se, että haluamme kehittää palveluitamme asiakaslähtöisesti, eli haluamme ottaa asiakkaan mukaan kehitystyöhömme ja parantaa asiakasymmärrystämme, selventää digitaalisen liiketoiminnan johtaja Hannu Vaara.

Lue myös: Ylläsjärven kaukolämmön hinta laskee 1.1.2018