Neve

Uutiset

 • 15.5.2018

  Energia-alaa edustava Energiateollisuus arvioi kaukolämpöverkkojen avautuvan eri puolilla Suomea laajemmin heti, kun se on taloudellisesti järkevää ja teknisesti mahdollista. Vaikkapa taloyhtiöt ja kauppakeskukset voisivat myydä kaukolämpöverkkoon esimerkiksi ihmisten ja koneiden synnyttämää ylijäämälämpöä.

 • 14.5.2018

  Kompostimullan myynti alkaa lauantaina 19.5, jolloin multaa myydään klo. 10-15! Napapiirin Energia ja Vesi Oy myy kompostimultaa yhteistyössä Napapiirin Residuum Oy:n kanssa. Kompostimultaa myydään nyt myös pihalle kuljetettuna!

 • 7.5.2018

  Kesän 2018 rakennuskohteet sekä urakoitsijoiden yhteystiedot löydät tästä julkaisusta. Katso kartasta kohteen numero ja karttojen alta lisätiedot. Mikäli sinulla on tiedusteltavaa rakennustyömaasta, ole ensisijaisesti yhteydessä kohteen pääurakoitsijaan. Kohteiden tiedot päivittyvät toukokuun aikana.

 • 27.4.2018

  Assari on uusi, kehittyvä asiakasportaalimme. Siellä voit ilmoittaa vesimittarin lukemasi sähköisesti.

 • 18.4.2018

  Neve lanseeraa Rakentaja 2018 Lappi -messuilla oman Neve Aurinkosähkö -tuotteensa. Komponentit toimittaa Neven kanssa yhteistyösopimuksen tehnyt Pohjoismaiden johtava aurinkosähköasiantuntija Naps Solar Systems Oy. Aurinkovoimaloiden asennuksista ja huolloista vastaa lappilainen Ellappi Oy. Messuilla aurinkosähköratkaisua tarjotaan varsinkin kotitalouksille.

 • 9.4.2018

  Vuosi 2017 oli Napapiirin Energia ja Vesi -konsernille kasvun, uudistusten ja investointien vuosi. Kasvusta ja kehittymisestä huolimatta operatiiviset kustannukset pysyivät maltillisina. Neve-konsernin liikevaihto vuonna 2017 oli 84 milj. euroa ja tilikauden nettotulos 3,8 milj. euroa.

 • 13.3.2018

  Napapiirin Residuum Oy ja Napapiirin Energia ja Vesi Oy hakevat hankerahoitusta esiselvityksen ja kiertotalouspuiston suunnitelman laatimiseksi Alakorkalon alueella. Napapiirin Kiertotalouspuisto olisi kiertotalouden periaatteiden mukaisesti toimiva lappilaisten toimijayritysten ja materiaalivirtojen ympäristö.

 • 19.9.2017

  Napapiirin Energia ja Vesi Oy tekee lähivuosien aikana useiden miljoonien investointeja Alakorkalon jätevedenpuhdistamon toiminnan tehostamiseksi ja toimintavarmuuden parantamiseksi sekä kiertotalouden edistämiseksi. Satsaukset kohdistuvat varsinkin typpi- ja fosforipäästöjen vähentämiseen. Tavoitteena on pienentää entisestään vesistökuormitusta sekä vastata tiukkeneviin ympäristölupavaatimuksiin.

 • 8.8.2017

  Neveläisten määrä kasvoi taas kesällä melkoisesti kun kesätyöntekijät ja kausityöntekijät tulivat töihin. Kausityöntekijöitä ja muita määräaikaisia on noin 75. Otimme heistä kolme tarkemmin jututettavaksi. Miten kesä on mennyt ja mitä on näköpiirissä?

 • 28.5.2017

  Napapiirin Energia ja Vesi Oy on saanut ympäristöministeriöltä 1,27 milj.€ kärkihanketuen jätevesipuhdistamon lietteiden käsittelylle. Asunto- energia- ja ympäristöministeri Kimmo Tiilikainen kävi sunnuntaina Rovaniemellä kertomassa Nevelle myönnetystä ympäristöministeriön kärkihanketuesta. Taustalla on hallituksen kärkihanke ”Biotalous ja puhtaat ratkaisut: Kiertotalouden läpimurto ja puhtaat ratkaisut käyttöön”, jonka perusteella ympäristöministeriö on myöntänyt tukea yhteensä 2,1 milj. euroa kolmeen eri hankkeeseen.

 • 12.5.2017

  Ympäristöhallinnon Tulvakeskuksen mukaan Lapin ja Pohjois-Pohjanmaan jokien virtaamat kääntyvät nousuun ensi viikolla, kun sää lämpenee. Tulvivat viemärit ovat niin Neven vesienkäsittelyn kuin myös yksittäisten kiinteistöjen ongelma. Sulamisvesistä voi tulla yksityisille viemäriongelmia jos kiinteistön viemäröinti on väärin suunniteltu ja toteutettu tai huoltamaton.