Neve

Tuhkat

Naturlan-tuhkaraelannoite on Napapiirin Energia ja Vesi Oy:n valmistama luonnontuote metsien pitkäaikaiseen kasvuun ja hyvinvointiin. Lannoitetta valmistetaan energiantuotannosta syntyvästä puu- ja turvepolton tuhkasta. Lue lisää Naturlan-metsälannoitteen uusituilta nettisivuilta ja testaa ravinnelaskurilla tuhkan levitysmäärään pohjautuva ravinnekertymä: www.naturlan.fi

Nopeasti kasvava metsä – enemmän tuottoa sinulle

Tuhkaraelannoite takaa puiden tehokkaan ja terveen kasvun sekä parhaan tuoton metsästäsi.
Naturlan-lannoite:

  • lisää kasvua runsas- ja niukkatyppisissä suometsissä
  • lisää kasvua mäntypohjaisessa, nuoressa kasvatusmetsikössä
  • parantaa puuston ravinnetilaa (20–50v.)
  • vähentää puiden kasvuhäiriöitä kangasmailla

Lentotuhka

Lentotuhka on Suosiolan voimalaitoksen puun ja turpeen polton tuhkaa, joka on erotettu savukaasuista sähkösuodattimen avulla. Lentotuhkaa syntyy vuosittain noin 6000 t/a, ja tuhkan määrä on pienentynyt huomattavasti viime vuosilta uusien kehitysinvestointien myötä. Lentotuhka soveltuu sellaisenaan muun muassa vanhojen turvesoiden lannoitukseen ja kaivostäyttöihin. Tuhka on mahdollista purkaa siilosta autoon joko kuivana tai kostutettuna.

Pohjatuhka

Pohjatuhka on kattilan pohjalle kerääntyvä tuhkajae, joka sisältää myös jonkin verran kattilan petihiekkaa. Pohjatuhkaa voidaan käyttää maarakentamisessa ja korvata siten luonnon maa- ja kiviaineksia. Pohjatuhkaa voidaan käyttää muun muassa metsäautoteiden ja parkkipaikkojen rakentamisessa. Pohjatuhka analysoidaan vuosittain, ja se täyttää Valtioneuvoston asetuksen 591/2006 mukaiset vaatimukset. Pohjatuhkaa syntyy vuosittain noin 500 tonnia. Pohjatuhkan käytöstä on tehtävä ilmoitus alueelliselle ympäristökeskukselle. Napapiirin Energia ja Vesi Oy voi tehdä ilmoituksen asiakkaan puolesta.

 

Lisätietoa lento- ja pohjatuhkasta
Anne Strandman
ympäristöasiantuntija
040 1853 965
anne.strandman@neve.fi

Tuhkarae

Suosiolan lentotuhkasta valmistetaan tuhkaraetta erillisen rakeistusprosessin avulla. Lentotuhka siirretään kuljettimia pitkin tuhkarakeistamolle, jossa tuhkaan sekoitetaan vettä. Tuhkan ja veden seos syötetään pyörivälle lautaselle, jossa tuhkasta muodostuu raetta. Rae johdetaan kuljettimia pitkin kuivurille, ja sieltä edelleen lämmitettyyn varastobunkkeriin. Tuhka toimitetaan noin 1000 kg säkeissä metsälannoitteeksi. Naturlan metsäraetta käytetään metsien lannoitukseen ja se myydään kokonaistoimituksena sisältäen tuhkarakeen, kuljetuksen, levityksen sekä mahdollisen KEMERA-tuen hakemisen.

tuhkamäärät.JPG

 

Naturlan-tuhkaraelannoitteen taustaa

Tuhkien hyötykäyttöä on selvitetty jo 90-luvulta alkaen, mutta vuonna 2011 voimaantullut jäteverolaki vauhditti entisestään uusien käyttökohteiden löytämistä energiantuotannon tuhkille. Tuhkia on hyödynnetty muun muassa maarakentamisessa ja kaatopaikan peittorakenteissa, mutta mikäli sopivia käyttökohteita ei ole löytynyt, tuhka on läjitetty kaatopaikalle. Vuonna 2012 energiantuotannot tuhkat rekisteröitiin Elintarviketurvallisuusviraston valvontarekisteriin, mikä mahdollistaa tuhkien käytön myös metsälannoitteena.

Vuonna 2014 Suosiolan voimalaitosalueella otettiin käyttöön tuhkarakeistamo, jossa lentotuhkasta valmistetaan tuhkaraetta lisäämällä tuhkan sekaan vettä. Savukaasupesurin käyttöönotto vuonna 2014 pienensi energiantuotannon polttoainemääriä, kun hukkalämpö alettiin ottaa talteen piippuun johdettavista savukaasuista. Polttoaineiden käytön väheneminen pienensi myös syntyvän tuhkan määrää. Tuhkaa alettiin ajaa Suksiaavalle välivarastoitavaksi, josta tuhkat on mahdollista hyödyntää esimerkiksi maarakentamisessa sopivan käyttökohteen löytyessä.

Vuonna 2016 tuhkaa toimitettiin hyötykäyttöön noin 1730 tonnia, mikä sisältää metsälannoituskäytön, kaivostäytöt sekä maarakentamisen. Suksiaavan välivarastoon tuhkaa toimitettiin noin 1787 tonnia mahdollista myöhempää hyötykäyttöä varten. Tuhkaraetta tehtiin varastoon noin 3170 tonnia.

Tuhkarakeen käyttö metsälannoitteena on kasvanut huomattavasti vuoden 2017 alusta lähtien. Tuhkaraetta on myyty 2850 tonnia tammi-toukokuun aikana, mikä vastaa 4,5 t/ha levitysmäärällä 633 hehtaaria lannoitettua metsää.Usein kysytyt kysymykset

Mistä tuhka on peräisin?

Tuhka on peräisin Rovaniemen Suosiolan voimalaitoksen (120 MW) ja vesikattilan (32 MW) puun ja turpeen poltosta. Puun osuus polttoaineista vuonna 2016 on ollut 57 %.

Mitä tuhkarakeeseen lisätään?

Tuhkaan lisätään rakeistusvaiheessa vain vettä.

Mitä tuhkarae sisältää?

Tuhkarae sisältää typpeä lukuun ottamatta muita ravinteita, kuten kalium, fosfori, kalsium, boori, rauta, sinkki, mangaani. Lue tuoteseloste tästä!

Paljonko tuhkaraetta levitetään?

Levitysmäärä riippuu siitä, paljonko ravinteita halutaan metsään. Maksimi levitysmäärä on 7 t/ha 60 vuoden ajanjaksona. Voit tarkastaa ravinnekertymät ravinnelaskurilla. www.naturlan.fi.

Soveltuuko tuhkarae kangasmetsien lannoitukseen?

Vaikka tuhkarae ei sisällä typpeä, sen korkea pH ja kalsiumpitoisuus vapauttaa maaperään sitoutunutta typpeä kasvien käyttöön. Myös boorin puutosta saa korjattua tuhkaraelannoituksella. Lue lisää Metlan oppaasta!

Minne tyhjät raesäkit toimitetaan?

Raesäkit toimitetaan muovinkeräykseen, ja niistä valmistetaan muovigranulaattia, jota käytetään muoviteollisuudessa.

Paljonko tuhkaraetta menee levityskoneeseen?

Koneeseen mahtuu kerralla tuhkaraetta noin 9 tonnia, mutta koneeseen otettava määrä riippuu levityskohteesta.

Mitkä ovat tuhkarakeen ympäristövaikutukset?

Oikein toteutettuna tuhkarakeella ei ole haitallisia ympäristövaikutuksia. Tuhkarae on rekisteröity Elintarviketurvallisuusvirastoon, joka valvoo toimintaa. Käytössä otetaan huomioon lait, asetukset ja muut määräykset ja toimitaan niiden mukaisesti. Tuhkarae analysoidaan säännöllisesti laadun varmistamiseksi.

Kuinka kauan lannoitusvaikutus kestää?

Lannoitusvaikutus kestää jopa 20 – 40 vuotta. Tuhkarakeen maksimihalkaisija on 40 mm, jonka lisäksi seassa on pienempää raetta ja hienoainesta. Hienoainesta rakeen seassa on noin 10 %, joka antaa metsälle välittömän lannoitusvaikutuksen. Isompien rakeiden liukeneminen voi kestää jopa vuosia.

Paljonko tuhkarae maksaa?

Lannoitteen hintaa voit tiedustella Otso-Metsäpalveluilta: www.naturlan.fiSavukosken arinatuhka

Savukosken lämpökeskuksella syntyy puun polton arinatuhkaa vuosittain noin 10 tonnia. Savukosken arinatuhka on analysoitu, ja se täyttää lannoiteasetuksen vaatimukset metsälannoitekäytön osalta. Savukosken lämpökeskuksen tuhkaa on mahdollista saada suoraan laitokselta metsälannoitukseen. Asiakas hoitaa itse tuhkan kuljetuksen ja levityksen metsiin. Katso tuoteseloste sivun lopusta!


Kolarin ja Ylläksen arinatuhka

Kolarin ja Ylläksen lämpökeskuksilla syntyy puun polton arinatuhkaa vuosittain yhteensä noin 70 tonnia. Lämpökeskusten arinatuhkat on analysoitu, ja ne täyttävät lannoiteasetuksen vaatimukset metsälannoitekäytön osalta. Ylläksen lämpökeskuksen tuhkat toimitetaan Kolarin lämpökeskukselle varastoon. Lämpökeskusten tuhkaa on mahdollista saada suoraan Kolarin lämpökeskukselta metsälannoitukseen. Asiakas hoitaa itse tuhkan kuljetuksen ja levityksen metsiin. Katso tuoteseloste sivun lopusta!

 

Lisätietoa:
Anne Strandman

ympäristöasiantuntija
040 1853 965
anne.strandman@neve.fi


NEVEn sivulla käytetään evästeitä. Lue lisää. Jatkamalla sivuston selailua hyväksyt evästeiden käytön. [Hyväksyn ehdot]
OK