Neve

Usein kysytyt kysymykset

Infra Oy yhteistoimintamenettely 2018 - UKK

Ohessa usein kysyttyjä kysymyksiä ja niiden vastauksia koskien Napapiirin Infra Oy:n yhteistoimintamenettelyä 2018.

 

Miksi yhteistoimintaneuvottelut käynnistetään?
Napapiirin Infra Oy:n hallitus päätti YT-menettelyyn siirtymisestä 5.6.2018 pidetyssä kokouksessa. Yhtiön taloudellinen tila on kriittinen, eikä yhtiöllä ole tiedossaan työkuormaa vuodelle 2019. Yhtiö on tuottanut liiketappiota vuosina 2016 ja 2017 yhteensä n. 430 000 euroa. Kuluvan toimintavuoden liiketappion suuruudeksi arvioidaan n. 500 000 euroa. Osakeyhtiönlain mukaan toimittaessa yrityksen johdolla ei ollut muuta vaihtoehtoa kuin käynnistää YT-menettely tappiokierteen pysäyttämiseksi ja yhtiön taloudellisen kannattavuuden parantamiseksi.

Milloin neuvottelut alkavat ja etenevät?
Napapiirin Infra Oy:tä koskeva YT-menettely alkoi 11.6.2018, ja siihen liittyvä ensimmäinen neuvottelu pidetään 19.6.2018 luottamusmiesten ja työnantajan edustajien kesken. Neuvottelut kestävät vähintään 6 viikkoa.

Mitä neuvotteluilla tavoitellaan?
YT-neuvotteluilla tavoitellaan yhtiön taloudellisen kannattavuuden parantamista. Tällä hetkellä yhtiön toiminta ei ole taloudellisesti kannattavaa. Yhtiö on asettanut myös strategiseksi tavoitteekseen 11/2017 olla kustannuskilpailukyvyltään tehokas palveluntarjoaja.

Ketä / mitä toimintoja neuvottelut koskevat?
YT-neuvottelut koskevat Infra Oy:n koko henkilökuntaa ja kaikkia liiketoimintoja.

Miksi YT-neuvottelut aloitettiin juuri ennen kesälomakautta?
Yhtiön taloudellinen tilanne on kriittinen, eikä yhtiöllä ole tiedossaan työkuormaa ensi vuodelle. Vastuullisesti toimiva yrityksen johto ei voinut toimia toisin edes ajankohtaan nähden.

Mitä toimenpiteitä tilanteen korjaamiseksi on tehty ennen kuin YT-neuvotteluihin päädyttiin?
Infra Oy on tuottanut infrapalveluja Rovaniemen kaupunkikonsernille yhtiön perustamisesta, vuodesta 2016 lähtien. Yhtiöittämisen yhteydessä siirtymäkaudeksi sovittiin kolme vuotta. Tämä tarkoittaa, että Tilaajaorganisaatiot ovat sitoutuneet tilaamaan palveluja yhtiöltä 31.1.2019 saakka.

Yhtiön taloudellista tilannetta ja sen operatiivista toimintaa on seurattu, ja siitä on raportoitu säännöllisesti muun muassa yhtiön johtoryhmän kokouksissa sekä yhtiön hallituksen kokouksissa. Vasta siirtymäkauden päättyessä on yhtiön johdolla mahdollisuus esittää kehittämistoimenpiteitä yhtiön kannattavuuden parantamiseksi.

Miksi neuvottelut kohdistuvat vain Napapiirin Infraan eivätkä muuhun konserniin?
Napapiirin Infra Oy on itsenäinen osakeyhtiö, vaikkakin osa Neve-konsernia. Muiden konserniin kuuluvien yhtiöiden taloudellinen tilanne ei edellytä vastaavien toimenpiteiden aloittamista näissä yhtiöissä.

Onko neuvotteluilla henkilöstövaikutuksia (irtisanomiset, lomautukset, osa-aikaistamiset)?

YT-menettelyyn siirtymisellä voi olla henkilöstövaikutuksia, jotka selviävät neuvotteluprosessin aikana.

Jos irtisanomisia tulee, niin milloin irtisanomiset tapahtuvat?
Tämä asia on selvillä vasta YT-neuvotteluiden päättyessä.

Onko työnantajalla toimintasuunnitelmaa, jolla edistetään mahdollisesti irtisanottavien työntekijöiden työllistymistä?
Työnantaja on laatinut YT-lainsäädännön edellyttämän luonnoksen toimintasuunnitelmasta YT-neuvottelujen käymistä varten, ja se on lähetetty luottamusmiehille YT-kutsun ohessa. Suunnitelma ei ole julkinen.

Miten YT-neuvottelut vaikuttavat työn tekemiseen tai meneillään olevien urakoiden valmistumiseen?

YT-neuvotteluja käydään luottamusmiesten ja työnantajan edustajien kesken ainakin kuuden viikon ajan. Neuvottelut eivät vaikuta päivittäiseen työn tekemiseen muun henkilökunnan osalta. Infra Oy:n sopimukset töiden suorittamisesta ovat voimassa tammikuun 2019 loppuun saakka, ja suoritamme nämä työt normaalisti sopimusten mukaan.

Miten YT-neuvottelut vaikuttavat Infran tarjoamiin palveluihin?
YT-neuvottelut pyritään järjestämään siten, että ne vaikuttavat mahdollisimman vähän Infran tarjoamiin palveluihin. Sopimusten mukaiset työt suoritetaan loppuun sopimuksia noudattaen.

NEVEn sivulla käytetään evästeitä. Lue lisää. Jatkamalla sivuston selailua hyväksyt evästeiden käytön. [Hyväksyn ehdot]
OK