Neve
28.5.2017

Neve suunnittelee lietteenpolttolaitoksen rakentamista Rovaniemelle

Napapiirin Energia ja Vesi Oy on saanut ympäristöministeriöltä 1,27 milj.€ kärkihanketuen jätevesipuhdistamon lietteiden käsittelylle. Asunto- energia- ja ympäristöministeri Kimmo Tiilikainen kävi sunnuntaina Rovaniemellä kertomassa Nevelle myönnetystä ympäristöministeriön kärkihanketuesta. Taustalla on hallituksen kärkihanke ”Biotalous ja puhtaat ratkaisut: Kiertotalouden läpimurto ja puhtaat ratkaisut käyttöön”, jonka perusteella ympäristöministeriö on myöntänyt tukea yhteensä 2,1 milj. euroa kolmeen eri hankkeeseen.

tiilikainen.jpg

Kiertotalous ja ympäristö liiketoiminnan johtaja Satu Pekkala, vt. toimitusjohtaja Kristian Gullsten ja Neven hallituksen puheenjohtaja Lasse Kontiola esittelivät Alakorkalon jätevedenpuhdistamon toimintaa ministeri Kimmo Tiilikaiselle ja kansanedustaja Markus Lohelle. Tiilikainen sanoi odottavansa innolla miten pilottihankkeen prosessi lähtee käyntiin.


Lietteenpolttolaitos katkaisee haitta-aineiden kierron ekosysteemissä

Tällä hetkellä jätevesilietteen käsittely on mahdollista polttamalla, mädättämällä, kompostoimalla tai kuljettamalla se jätevedenpuhdistamolta muualle käsiteltäväksi. Lietettä on hyödynnetty tähän saakka lähinnä valmistamalla siitä kompostoimalla biomultaa. Syntynyttä multaa on käytetty viherrakentamisessa ja maanviljelyskäytössä. Puhdistamolietteestä on viime vuosina kuitenkin todettu enenevissä määrin erilaisia haitta-aineita, kuten huumaus- ja lääkeaineita sekä mikromuoveja. Osa näistä haitta-aineista päätyy myös kompostoinnissa syntyvään biomultaan. Varsinkin elintarviketeollisuus on huolestunut haitta-aineiden lisääntymisestä jätevesilietteestä valmistetuissa lannoitteissa, eikä moni toimija enää käytä tällaista lannoitetta tuotannossaan. Näin myös biomullan menekki vähenee eikä kompostointi tulevaisuudessa ole enää kannattavaa.

Jätevesilietteeseen kertyneiden haitta-aineiden kierto ekosysteemissä halutaan nyt pysäyttää mahdollisimman hyvin. Yksi tehokas ratkaisu on jätevesilietteen polttaminen erityisesti tähän suunnitellussa lietteenpolttolaitoksessa.

Napapiirin Energia ja Vesi Oy:n Rovaniemen jätevedenpuhdistamon lietteille ollaan toteuttamassa prosessi, jossa liete poltetaan ja syntyvä tuhka rakeistetaan lannoitetuotteeksi. NEVE:llä on Suosiolan voimalaitoksen yhteydessä jo käytössä oleva tuhkanrakeistuslaitos, jossa myös lietteenpoltosta syntyvä tuhka voidaan hyödyntää yhdessä voimalaitostuhkan kanssa. Lietteen poltto hävittää haitta-aineet ja tuottaa energiaa kaukolämpöverkostoon. Myös lietteenpolttolaitoksen aiheuttamat hajuhaitat ovat lietteen kompostointia pienemmät.

Laitoksen rakentamisen osalta ympäristölupahakemus on jo jätetty lupaviranomaiselle ja rakennuslupahakemus jätetään alkukesän aikana. Varsinaiseen investoinnin toteuttamiseen päästään lupaprosessien hyväksynnän jälkeen. Kokonaisuudessaan lietteenpolttolaitos on noin 4,3 miljoonan euron investointi.

Hankkeessa rakennettavan täyden mittakaavan jätevesilietteen käsittelylaitoksen rakentaa Endev Oy. Endev on Pyhtäällä toimiva cleantech-yritys, jonka PAKU-teknologia on kehitetty yhteistyössä Lappeenrannan teknillisen yliopiston kanssa. 


NEVEn sivulla käytetään evästeitä. Lue lisää. Jatkamalla sivuston selailua hyväksyt evästeiden käytön. [Hyväksyn ehdot]
OK