Neve
9.4.2018

Neven vuosi 2017 - kasvua, uudistuksia ja investointeja

kokeilee kepilla_s.jpg

Vuosi 2017 oli Napapiirin Energia ja Vesi -konsernille kasvun, uudistusten ja investointien vuosi. Kasvusta ja kehittymisestä huolimatta operatiiviset kustannukset pysyivät maltillisina. Neve-konsernin liikevaihto vuonna 2017 oli 84 milj. euroa ja tilikauden nettotulos 3,8 milj. euroa.

Operatiivisten kustannusten kasvua pystyttiin hillitsemään muun muassa polttoaineiden ostojen kautta sekä parantamalla lämmön ja sähkön yhteistuotannon hyötysuhdetta. Myös öljyn hyvin vähäinen käyttö polttoaineena hillitsi kustannusten kasvua.

rekka ja murska.jpg

Neven käyttää polttoaineena Suosiolan voimalaitoksella pääasiassa puuhaketta sekä turvetta. Voimalaitostuhkasta rakeistetaan Naturlan -tuhkaraelannoitetta, jonka myötä ravinteet palaavat takaisin metsiin luonnonmukaisena lannoitteena.

Investoinnit vuonna 2017 olivat noin 29,3 milj. euroa. Suurin yksittäinen investointi oli Suosiolan voimalaitoksen vesikattilan uusiminen. Vuonna 1986 valmistuneen vesikattilan uusimisen investoinnit olivat noin 12 milj. euroa.

Neven päästöt sekä ilmaan että vesistöihin pienenivät vuoden aikana. Varsinkin jätevesivirtaama väheni merkittävästi, samoin jätevesipuhdistamojen kuormitus vesistöihin. Myös vuotoveden määrä verkostossa väheni. Alakorkalon lietteenpolttolaitos-hanke valittiin toukokuussa 2017 yhdeksi Suomen hallituksen kärkihankkeista ravinnekierrätyksen osalta. Hankkeelle myönnettiin Ympäristöministeriön tukea 1,27 milj. euroa. Laitoksen avulla saadaan talteen mm. lietteessä oleva fosfori ja voidaan katkaista lietteessä olevien haitta-aineiden, kuten mikromuovien sekä lääke- ja huumausaineiden kierto ekosysteemissä. Rakennus- ja ympäristölupa laitokselle ovat nyt lainvoimaisia.

tyhjennys_s.jpg

Öljyn käyttö polttoaineena on erittäin vähäistä. Myös vikatilanteita sekä hurjimpia pakkasia varten tarkoitetut varalämpölaitokset kuten tämä Kairatien lämpölaitos käyttävät nyt raskaan polttoöljyn sijaan kevyttä polttoöljyä.

Rovaniemen Infra Oy:stä tuli osa Neve-konsernia Rovaniemen kaupungin kanssa tehdyn osakekaupan myötä vuoden alussa. Rovaniemen Infra Oy:n nimi muuttui 1.4.2017 Napapiirin Infra Oy:ksi. Napapiirin Kuituverkko Oy:n toiminta alkoi ja sen palvelut tuotteistettiin. Verkon rakentaminen aloitettiin yhteisrakentamiskohteissa, joissa rakennettiin samalla veden, sähkön tai kaukolämmön verkkoja. Ensimmäiset asiakkaat saivat valokuitulaajakaistayhteyden vuoden lopulla. Mustikkamaan voimalaitoshankkeelle perustettu Rovaniemen Voima Oy sulautettiin emoyhtiöönsä 30.4.2017.

suosiola_lammelta_s.jpg

Suosiolan hyötysuhde on yli 98 % ja se käyttää polttoaineena lappilaista puuta ja turvetta. Päästöt ilmaan ovat vähentyneet viime vuosina merkittävästi ja piipuista tuleekin lähinnä vesihöyryä.

Sähköurakointi siirtyi yhteiseen lappilaiseen Ellappi Oy:öön liiketoimintasiirrolla joulukuussa. Ellappi Oy:n osakkaita ovat Neven lisäksi Koillis-Lapin Sähkö Oy, Inergia Oy ja Utsjoen Sähköosuuskunta. Neven omistusosuus yhtiössä on 43 % .

Kuluneen vuoden aikana tehtiin myös vesiverkkojen korjausvelkalaskenta, jonka selvitysten perusteella aiempien vuosikymmenten aikana kertynyt korjausvelka on erittäin merkittävä epävarmuustekijä vesihuollon toimivuuden ja laadukkaan juomaveden kannalta. Suuri korjausvelan määrä ei ole vain Rovaniemen alueen ongelma, vaan vesihuoltoverkoston huono kunto on koko Suomen laajuinen haaste. Neve tulee panostamaan ja nostamaan investointitasoja vesihuollon korjausvelan pienentämiseksi. Näillä välttämättömillä investoinneilla turvataan laadukas juomavesi ja vesihuollon toimintavarmuus tulevaisuudessakin.

 

    Neve - tietoa ja tilastoja

 • Lappilaiset polttoaineet (turve, puu, biokaasu) kattoivat 98,8% Neven polttoainekäytöstä
 • Suosiolan voimalaitoksen hyötysuhde on 98,32 %
 • Öljyn osuus konsernin polttoainekäytössä oli 1,2 %
 • Neven 90%:sti omistama Ranuan Bioenergia Oy aloitti turvetuotannon 10.6.2017 Aitamaantaussuolla
 • Aitamaantaussuolla nostettiin turvetta 30 000 MWh edestä
 • Kaukolämpöasiakkaita yht. 2 860 kpl
 • Kaukolämpöä myytiin 503,4 GWh
 • Kaukolämmön myynti toiminta-alueella kasvoi 5,7 %
 • Kaukolämpöverkkoa perusparannettiin n. 4,4, km ja uutta rakennettiin n. 6 km
 • Kaukolämmön hinta kerros- ja rivitaloissa on alle maan keskiarvon
 • Kaukolämmön hinta omakotitaloissa hieman alle maan keskiarvon
 • Vesiasiakkaitten kulutuspaikkoja vuoden lopussa 15 396 kpl
 • Vesijohtoverkostoa rakennettiin 5,6 km ja saneerattiin 3,6 km
 • Vesijohtoverkostoa Rovaniemellä on yli 2200 km
 • Kaikki Rovaniemellä käyttämämme hanavesi on pohjavettä
 • Jätevesiverkostoa rakennettiin 5,3 km ja saneerattiin 3 km
 • Jätevesiverkostoa on noin 700 km
 • Hulevesiverkostoa rakennettiin 10,6 km ja saneerattiin 0,25 km
 • Sähkön käyttö Rovaniemen Verkko Oy:n alueella kasvoi 1,7 %
 • Sähköä siirrettiin 324,4 GWh
 • Asiakkaiden sähkönkäyttöpaikkoja oli vuoden lopussa 26 532 kpl
 • Kuituverkkoa valmistui n. 50 kaapelikilometriä
 • Neven ylläpitämässä sähköautojen latausverkostossa Lapissa on 19 julkista latauspistettä
 • Uusia latauspisteitä asennettiin Vuotsossa, Sodankylässä sekä Rovaniemellä
NEVEn sivulla käytetään evästeitä. Lue lisää. Jatkamalla sivuston selailua hyväksyt evästeiden käytön. [Hyväksyn ehdot]
OK