Neve
12.5.2017

Tarkista padotusventtiilisi toiminta ennen tulvia!

padotusventtiili.jpg

Ympäristöhallinnon Tulvakeskuksen mukaan Lapin ja Pohjois-Pohjanmaan jokien virtaamat kääntyvät nousuun ensi viikolla, kun sää lämpenee. Tulvivat viemärit ovat niin Neven vesienkäsittelyn kuin myös yksittäisten kiinteistöjen ongelma. Sulamisvesistä voi tulla yksityisille viemäriongelmia jos kiinteistön viemäröinti on väärin suunniteltu ja toteutettu tai huoltamaton.

padotusventtiili.jpg

Padotusventtiili on tämän näköinen pönttö. Venttiili estää viemäritulvan pääsyn kiinteistöön. Katso video venttiilin toiminnasta ja huoltamisesta!

- Jätevesivahingoilta kiinteistöillä vältytään, kun kiinteistöillä ei ole viemäreitä padotuskorkeuden alapuolella. Liittymissopimuksissa on ilmoitettuna padotuskorkeus, jonka alapuolella ei pitäisi olla viemäreitä, tai viemäröidyt kellarilliset tilat tulee varustaa jätevesipumppaamolla. Vesi- ja viemäröintilaitteiden tulee myös olla kunnossa. Padotussuojauslaitteita ovat muun muassa pumppaamot sekä venttiilit sanoo Neven kehityspäällikkö Hanna Liisanantti.

Liisanantti kehottaa varsinkin vanhempien kiinteistöjen omistajia tarkkaavaisuuteen tulvien aikaan. Padotusventtiili estää tulvivan runkoviemärin ainesten pääsyn esimerkiksi padotuskorkeuden alapuolella oleviin kellaritiloihin. Jumittunut tai huoltamaton venttiili ei kuitenkaan tilanteessa auta.

- Vanhemmissa kiinteistöissä ei valitettavasti padotusventtiileitä ole käytetty pitkiin aikoihin, joten niiden toimivuudesta ei ole tietoa. Uusille omistajille tilanne voi tulla yllätyksenä, kun he eivät hoksaa käyttää venttiiliä tulvimisen aikaan.

 

KATSO TÄSTÄ VIDEO PADOTUSVENTTIILIN TOIMINNASTA!

 

Tyypillinen tapaus on rintamamiestalo, jonka kellaritiloissa on katutason alapuolella olevia viemäröintejä. Venttiilin voi tietyissä tapauksissa puhdistaa itse, mutta ammattilaista käyttämällä venttiilin toimivuus saadaan varmistettua. Jos viemäröintipisteet on rakennettu määräysten vastaisesti padotuskorkeuden alapuolelle, jää syntynyt vesivahinko kiinteistönomistajan vastuulle. Viemäröinnin padotuskorkeudestaan epävarman kiinteistönomistajan kannattaakin kääntyä yksityisen LVI-suunnittelijan puoleen viemäritulvan riskien kartoittamiseksi.

Tulvat vaikuttavat myös Neven vesienkäsittelyyn ja lisäävät vesimääriä muun muassa jätevesiverkostossa. Toisinaan jätevedenpumppaamoilla voi tulla myös sulamisvesistä johtuvia ylivuotoja.

- Pumppaamot huolletaan ja huuhdellaan toiminnan takaamiseksi isompien vesimäärien aikaan. Lisäksi ylivuotoventtiilien toiminta ja sijainti kartoitetaan hyvissä ajoin, kertoo Neven vesienkäsittelyn kunnossapitopäällikkö Jarkko Virta.

- Rovaniemelle ominaisesti joen rannoilla oleville pumppaamoille saattaa myös nousta vettä jokitulvan aikaan.

Mitä nopeammin lämpötilat nousevat, sitä nopeammin lumet sulavat ja samalla tulvariskit kasvavat. Ongelmia voivat aiheuttaa myös jääpadot, tosin kevätaurinko on jo hieman ehtinyt haurastuttaa jokijäitä.