Sähkönjakeluverkomme kehittämissuunnitelma

Kehittämissuunnitelman tehtävä on avata asiakkaillemme Rovaniemen Verkko Oy:n verkostostrategiaa. Suunnitelma kertoo mm; mistä lähtökohdista verkkoa kehitetään, millaisia alueen kehityssuuntia täytyy tulevaisuuden kehityksessä ottaa huomioon ja millä ratkaisuilla verkkoa tullaan yleisesti parantamaan. Suunnitelma on laadittu Energiaviraston määräykseen perustuen ja se noudattaa Energiaviraston antamia linjauksia. Suunnitelmassa on otettu huomioon myös asiakkaiden mielipiteet, sillä suunnitelmasta järjestettiin asiakkaiden kuuleminen. 

Tutustu kehittämissuunnitelmaamme tästä