Energiatietoa

Napapiirin Energia ja Vesi Oy auttaa asiakkaitaan säästämään energiaa

Haluamme auttaa asiakkaitamme säästämään energiaa arkisten ja helppojen valintojen avulla. Neven asiakaspalveluhenkilöstö on koulutettu neuvomaan tavanomaisissa sähkön- ja vedenkulutus- sekä lämmitysasioissa.

Puhelin: 016 331 6500
Sähköposti: asiakaspalvelu@neve.fi

Olemme liittyneet valtakunnalliseen energiansäästösopimukseen

Työ- ja elinkeinoministeriön päävastuulla olevat energiatehokkuussopimukset on todettu erinomaiseksi, vapaaehtoisuuteen perustuvaksi tavaksi parantaa energiatehokkuutta ja edistää uusiutuvien energiamuotojen käyttöä. Energiayhtiöt ovat liittyessään em. sopimuksiin sitoutuneet tarjoamaan asiakkaille energiapalveluja ja muita energiatehokkuustoimia, jotka edesauttavat asiakkaiden energiakäytön tehostumista.

Käytännön toimenpiteitä ovat energiatehokkuusviestintä, energiansäästöneuvonta, asiakkaan energiankäytön raportoinnit, todettuun käyttöön perustuva laskutus, sähköisen asioinnin kehittäminen sekä innovatiivisten uusien palvelujen kehittäminen ja käyttöönotto.