Suuren kiinteistön vesiliittymä 1000 < 3000 k-m2

Suuren kiinteistön vesiliittymä rivi- ja kerrostaloihin, liiketilaan tai teollisuushalliin.

Neve- suuren kiinteistön vesiliittymä on tarkoitettu yli 1000 k-m2 kokoisille kiinteistöille. Näitä ovat tyypillisesti rivi- ja kerrostalo, liiketila, navetta, talli tai teollisuushalli.

Vesiliittymän toimitus sisältää:

  • Tonttijohtojen rakentamisen tontin vastuurajalle.

  • Kiinteistökohtaisen tonttiventtiilin asentaminen vastuurajalle.

  • Yhden etäluettavan mittarin ja asennuksen.

  • Asiantuntijoidemme avut ja neuvot koko liittymän rakentamisen ajan.

  • Rakennusurakan yleisten sopimusehtojen (YSE 1998) mukaisen takuun (rakentamisen aikainen kaksi vuotta, rakentamisvirheiden osalta 10 vuotta).

Liittymismaksun kokonaismäärä määräytyy toimitukseen valittavien vesiliittymien mukaan. Toimitus voi koostua yhdestä tai useammasta vesiliittymästä (käyttö-, jäte- ja hulevesiliittymä). Mikäli kiinteistö ei liity hulevesiviemäriin hulevesiviemärin toiminta-alueella, peritään liittymismaksu 100 %:n suuruisena. Liittymismaksu ei sisällä mahdollista louhintaa, roudan sulatuksia, tien alitusporauksia tai muuta erikoistekniikkaa. Liittyjä vastaa sijoituslupien hankkimisesta, mahdollisista metsän raivauksista ym. ylimääräisistä kuluista.

Mikäli kiinteistön toiminta vaatii ympäristöluva tai jäteveden laatu poikkeaa normaalista jäteveden laadusta, on solmittava teollisuusjätevesisopimus.

Liittymismaksu on voimassa 1.5. – 31.10. välisenä aikana. Muuna aikana liittymismaksuun lisätään mahdollisesta ylimääräisestä rakentamisesta aiheutuneet todelliset kustannukset. Liittymän toimittaa Napapiirin Vesi Oy.

Liittymän tilaaminen

Täytä tästä  Veden liittymähakemus >>

Kun lomake on saapunut meille, olemme sinuun yhteydessä tarvittavien lisätietojen osalta ja varsinaisen liittymissopimuksen tekemisestä.