Suuren kiinteistön vesiliittymä 3000 < 10000 k-m2

Suuren kiinteistön vesiliittymä rivi- ja kerrostaloihin, liiketilaan tai teollisuushalliin.

Suuren kiinteistön vesiliittymä on tarkoitettu yli 3000 k-m2 kokoisille kiinteistöille. Näitä ovat tyypillisesti rivi- ja kerrostalo, liiketila, navetta, talli tai teollisuushalli.


Vesiliittymän toimitus sisältää:

  • Tonttijohtojen rakentamisen tontin vastuurajalle.

  • Kiinteistökohtaisen tonttiventtiilin asentaminen vastuurajalle.

  • Yhden etäluettavan mittarin ja asennuksen.

  • Asiantuntijoidemme avut ja neuvot koko liittymän rakentamisen ajan.

  • Rakennusurakan yleisten sopimusehtojen (YSE 1998) mukaisen takuun (rakentamisen aikainen kaksi vuotta, rakentamisvirheiden osalta 10 vuotta).

Liittymismaksun kokonaismäärä määräytyy toimitukseen valittavien vesiliittymien mukaan. Toimitus voi koostua yhdestä tai useammasta vesiliittymästä (käyttö-, jäte- ja hulevesiliittymä). Mikäli kiinteistö ei liity hulevesiviemäriin hulevesiviemärin toiminta-alueella, peritään liittymismaksu 100 %:n suuruisena. Liittymismaksu ei sisällä mahdollista louhintaa, roudan sulatuksia, tien alitusporauksia tai muuta erikoistekniikkaa. Liittyjä vastaa sijoituslupien hankkimisesta, mahdollisista metsän raivauksista ym. ylimääräisistä kuluista.

Liittymismaksu on voimassa 1.5. – 31.10. välisenä aikana. Muuna aikana liittymismaksuun lisätään mahdollisesta ylimääräisestä rakentamisesta aiheutuneet todelliset kustannukset. Liittymän toimittaa Napapiirin Vesi Oy.

Liittymän tilaaminen

Täytä tästä  Veden liittymähakemus >>

Kun lomake on saapunut meille, olemme sinuun yhteydessä tarvittavien lisätietojen osalta ja varsinaisen liittymissopimuksen tekemisestä.