Vesi, arjen välttämätön apulainen

Vesi on sujuvan arjen apulainen. Asuitpa asemakaava-alueella tai sen ulkopuolella, löydät vesiliittymistämme ratkaisut niin arjen kuin vapaa-ajankin tarpeisiin. Vesi ja viemäröinti kotiin tai mökille ja sadevesi näppärästi hulevesiverkkoon – tutustu ja valitse omat liittymäsi.

Puhdasta ja pehmeää, raikasta pohjavettä

Rovaniemellä luonto tarjoaa meille puhtaan vesijohtoveden. Kaikki käyttämämme hanavesi on maa- ja kallioperän läpi suodattunutta raikasta pohjavettä, jota pumpataan kymmenien metrien syvyydestä maasta. Veden laatu on niin hyvä, ettei vesijohtovettä käsitellä lainkaan, tai sitä käsitellään hyvin vähän.

Vastuullista jätevesien käsittelyä

Yli 700 km pitkä jätevesiverkostomme, 170 pumppaamoa, 12 jätevedenpuhdistamoa ja järjestelmää ylläpitävät, huoltavat sekä rakentavat ammattilaisemme hoitavat lukuisten rovaniemeläisten jäteveden käsittelyn. Suurin osa jätevesistä johdetaan Rovaniemen alueella Alakorkalon jätevedenpuhdistamolle, jossa siitä erotellaan kiintoaineet ja puhdistetaan jätevesi kemiallisesti ja biologisesti.

 1. Suuren kiinteistön vesiliittymä 400
  Suuren kiinteistön vesiliittymä 400<1000 k-m2

  Suuren kiinteistön vesiliittymä rivi- ja kerrostaloihin, liiketilaan tai teollisuushalliin.

 2. Suuren kiinteistön vesiliittymä 1000 < 3000 k-m2
  Suuren kiinteistön vesiliittymä 1000 < 3000 k-m2

  Suuren kiinteistön vesiliittymä rivi- ja kerrostaloihin, liiketilaan tai teollisuushalliin.

 3. Suuren kiinteistön vesiliittymä 3000 < 10000 k-m2
  Suuren kiinteistön vesiliittymä 3000 < 10000 k-m2

  Suuren kiinteistön vesiliittymä rivi- ja kerrostaloihin, liiketilaan tai teollisuushalliin.