Sisältöön Sivustokartta
Neven toimisto

Tule joukkoomme tekemään merkityksellistä työtä

Meillä pääset tekemään merkityksellistä työtä, joka mahdollistaa muidenkin elämisen näissä upeissa pohjoisissa maisemissa.

Varmatoiminen sähkö, raikas vesi, ekologinen kaukolämmitys ja luotettavat digiyhteydet ovat tärkeitä hyvän elämän edellytyksiä. Tule joukkoomme mahdollistamaan koko alueen elinvoimaisuutta, menestystä ja kasvua!

Työyhteisöömme kuuluu nykyisin noin 120 henkilöä. Yhteistä meille neveläisille on rentous, välittömyys ja auttavaisuus. Työajat ja työn tekemisen paikka ovat mahdollisuuksien mukaan joustavia. Meillä kannustetaan liikkumaan niin vapaa-ajalla kuin myös työpäivän tauoilla.

Saat perusteellisen perehdytyksen työsuhteesi alkumetreillä sekä konserni- että työtehtävätasoilla. Meillä pääset myös kehittämään itseäsi, lisäämään osaamistasi ja etenemään urallasi. Alamme kehittyy jatkuvasti ja haluamme olla mukana etujoukoissa. Siksi suhtaudumme työntekijöidemme oman osaamisen kasvattamiseen kannustavasti.

”OLEMME POHJOISEN ALUEEN HALUTUIN TYÖPAIKKA – VAHVUUTEMME ON AMMATTITAITOISESSA JA OSAAVASSA HENKILÖSTÖSSÄ. KANNUSTAMME JA TUEMME HENKILÖSTÖÄ AMMATILLISESSA KEHITTYMISESSÄ JA KASVUSSA.”

NEVEN HENKILÖSTÖLUPAUS

Työhyvinvointi ja työyhteisön kehittäminen ovat meille tärkeitä asioita. Haluammekin viedä niitä eteenpäin yhdessä kaikkien neveläisten kanssa.

Henkilöstöetujamme ovat mm. lounasvähennysetu, liikunta- ja kulttuurietu, laaja työterveyshuolto, tulospalkitseminen, kannustaminen osaamisen kehittämiseen, joustavat työajat ja vapaa-ajan tapaturmavakuutus.

 

 

Katso avoimet työpaikkamme

TYÖTERVEYS JA TYÖTURVALLISUUS

Otamme työterveyden ja työturvallisuuden edistämisen Nevellä tosissaan. Teemme määrätietoisesti töitä, jotta työntekijämme voivat työskennellä terveellisessä ja turvallisessa työympäristössä. Noudatamme työterveys- ja työturvallisuustoiminnassa lainsäädännön mukaisia vaatimuksia, työsuojelun toimintaohjelmaa, työterveyshuollon toimintasuunnitelmaa, työohjeita ja sovittuja menettelytapoja.

Tavoitteemme koko konsernin tasolla on nolla tapaturmaa sekä toimintamalli, jossa työturvallisuus on aidosti osana arkipäivän johtamista ja käytännön toimintaa.

Haluamme luoda ja ylläpitää työkulttuuria, jossa työturvallisuus ja sen jatkuva parantaminen koetaan osana hyvää ammattitaitoa. Tavoitteena onkin, että jokainen työntekijä tunnistaa työympäristössään olevat vaarat ja riskit ja raportoi niistä eteenpäin, jotta vaaratekijät voidaan poistaa ja riskejä pienentää.

Teemme säännöllisesti riskinarviointeja, joiden perusteella kehitämme työturvallisuutta systemaattisesti mm. kohde-, työtehtävä-, prosessi- ja liiketoimintatasolla. Riskinarviointien toimenpiteiden toteutumista seuraamme Priima-järjestelmässä, ja viestimme turvallisuuteen liittyvistä asioista koko henkilöstölle kuukausittaisilla ESQ-raporteilla.

HSEQ -toimintaperiaatteilla varmistamme, ettei konsernin oman henkilöstön tai palveluita tarjoavien yritysten henkilöstön fyysisen ja henkisen hyvinvoinnin tila työstä johtuvista syistä heikkene. Lue lisää HSEQ-toimintaperiaatteistamme.