Työmaatiedotteet

Kaukolämpöverkon rakentaminen Rovakadulla etenee suunnitellusti

1.7.2021

Rovakadun työkohteella uusitaan kaukolämpöverkon runkolinjaa, jolla parannetaan palveluidemme toimitusvarmuutta asiakkaille ja pienennetään kaukolämpöverkoston lämpöhäviöitä.

Rakennustyöt Rovakadulla ovat edenneet suunnitellusti. Uusi kaukolämpölinja otettiin käyttöön suunnitellusti 30.6. Seuraavaksi tehdään putkilinjan eristystöitä. Rovakadun työt valmistuvat elokuun aikana.

Urakoitsija KVL-Tekniikka Oy:n yhteyshenkilö Jarmo Steinberg, työnjohtaja 040 7161 713

Napapiirin Energia ja Vesi Oy:n yhteyshenkilöt Mika Kovala, verkkopäällikkö 040 1678 030

Liitetiedosto