Uutiset

Keittokehotuksen aiheuttaneen bakteerin alkuperäksi epäillään Napapiirin vesisäiliötä

31.8.2020

Elokuun alussa Rovaniemen kaupungin pohjoispuolelle annettiin laaja käyttöveden keittokehotus vesinäytteissä ilmenneiden bakteerien vuoksi. Neve on selvittänyt tapauksen jälkeen syytä bakteerien ilmenemiseen.

Rovaniemellä annettiin elokuun 6. päivä talousveden keittokehotus laajalle alueelle kaupungin pohjoispuolella. Keittokehotus oli varotoimenpide, sillä yhdestä vesisäiliöstä ja myös jakeluverkostosta löydettiin koliformisia bakteereja 3.-5.8.

Keittokehotusta ei voitu antaa heti ensimmäisen epäilyn yhteydessä, sillä näyttenottovirhe täytyi poissulkea uusintanäytteiden avulla. Varotoimenpiteenä vesisäiliö kuitenkin poistettiin käytöstä ja verkoston desinfiointi on aloitettiin 4.8.2020.

Vesilaitos teki ensimmäisistä havainnoista saakka yhteistyötä terveydensuojeluviranomaisen kanssa. Terveydensuojeluviranomainen päättää viime kädessä keittokehotuksen antamisesta yhteistyössä vesilaitoksen kanssa. Ennen keittokehotusta tehdyillä toimenpiteillä pyrittiin minimoimaan mahdollisen saastumisen aiheuttamat haitat.

Napapiirin Energia ja Vesi Oy on selvittänyt bakteerien ilmenemisen syytä vesijohtovedessä. Koliformisten bakteerien esiintyminen ilmentää yleistä likaantumista ja on usein merkki pintavesien pääsystä verkostoon. Kyseessä ei ole ulosteperäinen bakteeri. Bakteerien alkuperäksi epäillään isoa ja vanhaa, Napapiirillä sijaitsevaa vesisäiliötä. Säiliöön on tehty korjaavia toimenpiteitä vuosien mittaan, mutta se alkaa olla rakenteeltaan jo vanhanaikainen. Säiliön tehtävänä on huolehtia riittävästä vedenpaineesta alueella. Jostain syystä tähän säiliöön on päässyt bakteereja. Säiliö tarkastetaan ennen sen käyttöönottoa.

Kyseisen säiliön uusinta on suunnitelmissa lähivuosien aikana. Tällä hetkellä vesihuoltoverkoston korjausvelka on mittava Suomessa ja myös Rovaniemellä. Investoinnit vesijohtoverkostoon ovat viime vuosina lisääntyneet merkittävästi, mutta verkostoa ja laitoksia pitää pystyä uusimaan vielä nopeammalla tahdilla, jotta vuosikymmenten aikana kertynyt korjausvelka saadaan kurottua kiinni. Verkoston kunnon huonontuminen lisää riskiä veden laadun heikkenemiselle ja vedenjakelun keskeytyksille.