Uutiset

Napapiirin Energia ja Vesi Oy hyvään tulokseen 2021

25.4.2022

Napapiirin Energia ja Vesi -konserni (Neve) teki vuonna 2021 historiansa parhaan tuloksen. Konsernin liikevaihto oli 83 milj. euroa ja tulos verojen jälkeen 14 milj. euroa.

Hyvään tulokseen siivitti etenkin sähkön markkinahinnan nousu. Neve tuottaa sähköä markkinoille Suosiolan vastapainevoimalaitoksessa ja lisäksi konserni omistaa Kemijoki Oy:n vesivoimaa.

– Vuoden 2021 aikana saimme tehtyä erinomaisen tuloksen ilman asiakashintojen nostoa. Tuloksesta hieman yli 3 milj. euroa on myös satunnaista myyntivoittoa, joka syntyi kun Aurora Lämpö Oy myytiin Neve Arctic Infrastrukture ky:n yhteisyrityksellemme, kertoo Neven toimitusjohtaja Kristian Gullsten.

Neve Arctic Infra on Neven ja OP Suomi Infran perustama yhteisyritys. Yhtiön sijoitusten tavoitteena on taata Lapin, Kainuun ja Koillismaan alueen lämpö-, energia-, vesi- ja tietoliikennesektoreiden infrastruktuurin pysyminen kotimaisessa omistuksessa sekä turvata laadukas operatiivinen liiketoiminta ja palvelujen kohtuullinen hintakehitys.

– Ensimmäiset sijoitukset on nyt tehty, kun Enontekiön Sähkö Oy ja Aurora Lämpö Oy ovat siirtyneet Neve Arctic Infran omistukseen, sanoo Gullsten.

Kohti uusiutuvaa energiantuotantoa

Neven yksi tärkeimmistä strategisista tavoitteista on siirtyä täysin uusiutuvaan energiantuotantoon vuoteen 2030 mennessä. Tämän vuoksi Neve tutkii aktiivisesti mahdollisuutta kehittää energiantuotantoaan kohti päästötöntä teknologiaa.

Neven lämpö- ja sähköenergiasta tuotettiin uusiutuvilla biopolttoaineilla jo yli 80 prosenttia. Hukkalämmön hyödyntämistä kaukolämmöntuotannossa kehitettiin yhdessä paikallisten yritysten kanssa. Tässä kaksisuuntaisessa mallissa yritys voi paitsi ostaa kaukolämpöä Neveltä myös myydä toiminnassaan syntyvää hukkalämpöä Neven verkkoon. Lisäksi Neve on mukana päästöttömän energian geolämpöhankkeessa, jossa tutkitaan kaukolämmön tuotannossa hyödynnettävän geolämmön poraamista Suomen maaperästä.

Vesihuoltoverkoston suurta korjausvelkaa kurotaan umpeen

Vesihuoltoverkoston ja -laitosten 105 milj.euron korjausvelkaa on kurottu kiinni määrätietoisesti jo vuosia ja viimeisen kolmen vuoden aikana investoinnit ovat olleet yli 30 milj. euroa. Jotta korjausvelkaa voidaan vähentää, on investointien oltava yli 10 miljoonaa euroa vuodessa. Ensi vuonna investoinnit verkoston ja laitosten kunnon parantamiseksi ovat yhteensä 11 miljoonaa euroa. Mittavien investointien vuoksi veden hintaa nostettiin vuoden 2022 alussa. Edellisen kerran veden hintaa on nostettu vuonna 2017.

Sähkön markkinahinnan nousu siivitti Neven hyvään tulokseen. Yhtiön energiantuotanto suuntautuu vahvasti kohti uusiutuvaa ja myös päästötöntä tuotantoa. Mustikkamaan terminaalialueella haketetaan energiapuuta Suosiolan voimalaitokseen, jossa tuotetaan kaukolämpöä ja sähköä.