Työmaatiedotteet

Napapiirin Energia ja Vesi Oy rakentaa sähkönjakelu- ja valokuituverkkoja Sairaalakatu - Rauhankatu alueella

25.5.2021

Napapiirin Energia ja Vesi -konserni saneeraa sähkönjakeluverkkoa ja samalla rakentaa valokuituverkon Sairaalakatu - Rauhankatu alueella. Sähkönjakeluverkon uusimisella parannetaan sähköverkon toimitusvarmuutta ja valokuituverkon rakentamisella palveluntarjonta laajenee asiakkaille.

Sairaalakatu - Rauhankatu työt alkavat viikolla 21 ja valmistuvat heinäkuun aikana. Työt käynnistyvät Rauhankadulle sijoitettavan muuntamon rakentamisella, jonka jälkeen alkavat maanrakennustyöt. Työt aiheuttavat alueella jonkin verran haittaa kevyelle - ja ajoneuvoliikenteelle. Kaivuutöiden vaikutusalue näkyy liitteessä olevassa kartassa.

Sähkönjakeluverkon liitostyöt voivat aiheuttaa lyhyitä sähkönkeskeytyksiä vaikutusalueen asiakkaille. Tarkemmista sähkönkeskeytyksien ajankohdista ilmoitetaan asiakkaille hyvissä ajoin. Työt pyritään tekemään valmiiksi nopeasti, jotta niistä aiheutuvat haitat jäävät mahdollisimman vähäisiksi ja kestoltaan lyhyiksi. Pahoittelemme töiden aiheuttamaa haittaa alueella.

Lisätietoja oheisesta liitetiedostosta.

Liitetiedosto