Uutiset

Napapiirin Infralla tehty töitä yli vuosi ilman työtapaturmia

1.10.2020

Napapiirin Infran työntekijät voivat olla ylpeitä työmpäristönsä turvallisuudesta. Syyskuussa tuli nimittäin täyteen kokonainen vuosi ilman yhtäkään työtapaturmaa. Hyvä tulos ei ole sattumaa, vaan pitkäjänteisen ja määrätietoisen työturvallisuuden parantamiseen tähtäävän työn tulos. Tähän työhön on osallistunut koko Napapiirin Infran henkilöstö.

Päivittäiset työturvahavainnot ja niiden perusteella tehdyt korjaavat toimenpiteet ovat työturvallisuuden parantamisen perustoimintaa niin Napapiirin Infrassa kuin sen emoyhtiössä Napapiirin Energia ja Vesi Oy:ssä. Työturvallisuuden parantamista pohtivia ja kehittäviä Turvavartteja on pidetty vuonna 2020 35 kappaletta, sekä lisäksi luotu ja päivitetty erilaisia työturvallisuutta parantavia turvallisuusohjeita.

Kaikkinensa näillä toimilla on luotu uudenlaista työturvallisuuskulttuuria, jossa turvallisesta työpaikasta ja turvallisella tavalla työskentelystä ollaan ylpeitä ja ne mielletään kiinteäksi osaksi ammattitaitoa.

Tapaturmataajuus mittaa työturvallisuutta

Infran tapaturmataajuus on laskenut viimeisen kolmen vuoden aikana selvästi. Tapaturmataajuus lasketaan jakamalla työpaikkatapaturmien lukumäärä miljoonalla tehdyllä työtunneilla. Laskettaessa mukana ovat vain vain ne tapaturmat, joista on aiheutunut vähintään yhden päivän sairauspoissaolo.

Napapiirin Infra Oy:n tapaturmataajuus

  • 2017: 48
  • 2018: 54
  • 2019: 18
  • 2020: 0 (toistaiseksi)
Napapiirin Infran työmaa