Uutiset

Neve palkitsi työturvallisuutta edistäneitä – vuonna 2018 vähän työtapaturmia

26.2.2019

Nevelle työturvallisuus on yksi tärkeimpiä vaalittavia asioita. Tavoitteenamme on tapaturmaton työpaikka. Tärkeässä roolissa tämän tavoitteen saavuttamisessa ovat työntekijämme, jotka monin keinoin edistävät työturvallisuutta.

Neve palkitsi työturvallisuutta edistäneitä – vuonna 2018 vähän työtapaturmia

Napapiirin Energia ja Vesi Oy:ssä tapahtui viime vuonna 4 työtapaturmaa, mutta yksikään niistä ei johtanut sairauspoissaoloon. Infra Oy:ssä työtapaturmia tapahtui valitettavasti 9 ja niistä jokainen johti vähintään yhden päivän sairauspoissaoloon.

- Yhtenä keskeisenä tavoitteena viime vuodelle oli työturvallisuuden parantaminen kaikissa liiketoiminnoissa. Asetimme yhteiseksi tavoitteeksi työturvallisuushavaintojen määrän tuntuvan lisäämisen ja tavoittelimme tapaturmatonta toimintavuotta. Tavoitteemme toteutuikin työturvahavaintojen osalta erinomaisesti, sillä teimme erilaisia työturvallisuutta parantavia ja työtapaturmia ennaltaehkäiseviä havaintoja yli 1000 kappaletta. Tämä on todella hieno tulos, sanoo Neven toimitusjohtaja Kristian Gullsten.

Johtoryhmä päätti helmikuun alussa muistaa neljää viime vuonna työturvallisuutta edistänyttä työntekijää. Henkilöt ovat Neveltä Tapio Karvonen, Katja Pääskylä, Anne Aikio ja Infralta jo toiselle työnantajalle siirtynyt Tuomas Vaara.

Liiketoiminnot perustelivat valintoja seuraavasti
Anne Aikio – ulkopuolisten urakoitsijoiden turvallisuusperehdytyksen sisällön kehittäminen sekä osallistuminen energiantuotannon turvallisuutta edistävien toimien jalkauttamiseen.
Tapio Karvonen – työturvallisuuteen liittyvien tavoitteiden saavuttaminen, turvallisuuskulttuurin sisäistäminen sekä niiden mukainen päivittäinen toiminta Verkot-liiketoiminnassa.
Katja Pääskylä – jätevedenpuhdistamon  turvallisuusoppaan laatiminen, turvallisuusperehdytysten pitäminen, hätätilanneharjoituksen koordinointi jätevedenpuhdistamolla ja useita muita työturvallisuutta edistäneitä toimia.
Tuomas Vaara  - säännöllinen työturvallisuutta edistävä työ Infran työmailla
Palkitut Katja, Tapio ja Tuomas

Katja Pääskylä, Tapio Karvonen ja Tuomas Vaara palkittiin työturvallisuuden eteen tekemästään hienosta työstä. Anne Aikio ei päässyt valitettavasti palkitsemistilaisuuteen,