Uutiset

Neve sitoutui säästämään energiaa toiminnassaan - välitavoitteet toteutuivat

26.4.2021

Neven tavoitteet energiatehokkuuden parantamiseksi ovat toteutuneet hienosti. Neven allekirjoittamien vapaaehtoisten Enegiatehokkuussopimusten tavoite on tehostaa energiankäyttöä teollisuudessa, energia- ja palvelualalla, kiinteistöalalla sekä kunnissa ja kaupungeissa.

Napapiirin Energia ja Vesi Oy allekirjoitti Energiatehokkuussopimuskaudelle 2017–2025 kaksi energiatehokkuussopimusta, energiapalveluiden ja energiatuotannon energiatehokkuussopimukset. Sopimukset ovat valtion ja toimialojen yhdessä valitsema tapa täyttää Suomelle asetetut kansainväliset energiatehokkuusvelvoitteet ilman uutta lainsäädäntöä tai muita pakkokeinoja. Energiatehokkuussopimukset kattavat Neven osalta sähköntuotannon ja jakelun, kaukolämmön tuotannon sekä sen myynnin ja jakelun, ja vuodesta 2020 lähtien myös vedenoton, puhdistuksen ja jakelun sekä viemäri- ja jätevesihuollon.

Säästö vastaa satojen omakotitalojen vuosittaista energiankulutusta

Molemmissa sopimuksissa on asetettu sekä väli- että kokonaistavoitteet energiansäästölle. Nyt mitatun välitavoitteen mukaan sopimusten mukainen energiansäästö on Nevellä toteutumassa erinomaisesti. Neven kokonaistavoite energiansäästössä vuoteen 2025 mennessä on yhteensä 12040 MWh. Vuoden 2020 välitavoitteena säästöä toteutui 4800 MWh. Välitavoitteeseen mennessä saavutettu säästö vastaa 240 sähkölämmitteisen omakotitalon vuoden energiankulutusta.

Energiaa on säästynyt niin tuotannossa kuin palveluissakin energiahävioitä pienentämällä, uusiutuvaa energiaa hyödyntämällä ja energiatehokkaampia, hyötysuhteeltaan parempia ratkaisuja hyödyntämällä. Energiansäästössä siis pätevät samat periaatteet kuin kotitalouksissakin, mutta mittakaava energiayhtiön tuotannossa ja palveluissa on suurempi. Esimerkiksi Suosiolan voimalaitoksen valaistuksen uudistus perinteisistä valaisimista älykkäisiin LED-valoihin säästää noin 13 000 KWh energiaa kuukaudessa. Kuukauden säästö vastaa siis pienen, kaukolämmössä olevan omakotitalon kahden vuoden sähkönkulutusta. Järjestelmän takaisinmaksuaika Suosiolassa on kohteesta riippuen 2,5-4 vuotta.

Esimerkkejä energiaa säästäneistä ratkaisuista Nevellä

 • Kaukolämpöverkoston lämmöneristävyyden parantaminen ja lämpöhäviöiden pienentäminen
  Energiansäästö 2430 MWh eli noin 160 kaukolämpölämmitteisen omakotitalon kulutus
 • Sähkönjakeluverkon investoinnit ja käyttötekniset toimenpiteet
  Energiansäästö 970 MWh eli noin 50 sähkölämmitteisen omakotitalon vuosikulutus
 • Aurinkopaneelien tuotanto Neven kohteissa
  Energiansäästö 80 MWh eli noin 4 sähkölämmitteisen omakotitalon vuosikulutus
 • Valaistuksen muuttaminen energiatehokkaammaksi
  Energiansäästö 1290 MWh eli noin 65 sähkölämmitteisen omakotitalon vuosikulutus

Energiatehokuussopimus mahdollistaa joustavan tavan yritykselle ja yhteisölle tehdä energiatehokkuustoimia tarvelähtöisesti, omassa tahdissa. Energian tehokas käyttö on perusta ja yksi tärkeimmistä toimista ilmastomuutoksen vastaisessa työssä. Vastuullinen ja tehokas energiankäyttö vähentää ilmastonmuutosta aiheuttavia hiilidioksidipäästöjä.

suosiolan voimalaitos, uusi valaistus

Suosiolan voimalaitoksen valaistusmuutos energiaa säästäviksi ja älyohjatuiksi LED-valoiksi paransi myös työturvallisuutta ja -ergonomiaa. Valo on luonnollisen väristä ja sen tehoa voidaan säätää tarpeen mukaan.