Uutiset

Nevelle 45001 ISO sertifikaatti - auditoijalta kehuja järjestelmien kokonaisuudesta

17.12.2020

Napapiirin Energia ja Vesi –konsernille on myönnetty marraskuussa 2020 tehdyssä ulkoisessa auditoinnissa ISO 45001 mukainen työterveys- ja turvallisuusjärjestelmän sertifikaatti. Lisäksi Nevellä on ollut jo vuosia sertifioituna ympäristö- (ISO 14001) ja laatu- (ISO 9001) järjestelmät. Auditoinnissa ei havaittu yhtään poikkeamaa ympäristö-, turvallisuus- tai laatujärjestelmien osalta.

Asentajat sulkevat vesijohtosulkua

Ulkoinen auditoija tarkastelee Neven standardien mukaista toimintaa kaksi kertaa vuodessa eri aihealueita painottaen. Marraskuun auditoinnissa painopisteenä olivat hankinnat ja työturvallisuus.

Auditointiraportissa todettiin, että Neven organisaatio on sitoutunut tavoitteelliseen toimintaan, toimii jatkuvan parantamisen mallin mukaisesti ja on rakentanut toimintansa tueksi kattavan ja yksityiskohtaisen riskienhallinnan prosessin. Auditoijan mukaan johtamisjärjestelmien kokonaisuuden johtaminen on erittäin kattavaa ja johdonmukaista, joten parannusehdotusten löytäminen on haastavaa. Tämä kertoo vuosien työn tuloksesta.

Tavoitteena turvallinen ja terveellinen työympäristö

Nevellä on jo vuosien ajan ollut strategisena tavoitteena varmistaa jokaiselle työntekijälle turvallinen työympäristö. Konsernissa kiinnitetään eritystä huomiota turvallisten ja terveellisten työskentelyolosuhteiden luomiseen kaikessa toiminnassa. Näin voidaan ehkäistä työhön liittyviä vammoja ja pitää henkilöstö terveenä. Erityinen painoarvo on ennaltaehkäisevässä toiminnassa. Toimintaan liittyvät ympäristö-, työterveys- ja turvallisuusriskit arvioidaan, ja vaaratekijät poistetaan ennen töiden aloittamista. Jokaisella työntekijällä on oikeus keskeyttää työ, josta voi aiheutua välitöntä tai vakavaa vaaraa hänelle itselleen tai ulkopuolisille henkilöille. Johdonmukaisesti toimien ja yhdenmukaisin viestein jokainen vahvistaa työturvallisuuskulttuuria.

Nevellä huomioidaan myös ulkopuolisten urakoitsijoiden ja kumppaneiden työturvallisuus. Urakoitsijoiden turvallisuus- ja ympäristöoppaassa on kerrottu vähimmäisvaatimukset turvallisuus- ja ympäristöasioiden huomioimiseen Neven työmailla ja -kohteissa. Samaa opasta noudattaa myös Neven henkilöstö. Joulukuun 2020 alussa otettiin käyttöön uusi Priima -järjestelmä, joka tekee turvallisuuden havainnoinnista entistä helpompaa. Järjestelmään voidaan kirjata muun muassa turvallisuushavainnot, turvakierrokset, kemikaalilistat ja riskinarvioinnit.