Uutiset

Neven veden ja sähkönsiirron hintoihin muutoksia

8.9.2021

Napapiirin Energia ja Vesi -konsernin kaukolämmön hinta pysyy edelleen ennallaan myös vuonna 2022. Sähkönsiirron asiakkaat saavat nauttia useammasta perusmaksuvapaasta kuukaudesta, mutta veden hintaan tulee korotuksia.

Entistäkin edullisempaa sähkönsiirtoa  

Energiavirasto seuraa sähkönsiirron tuoton kohtuullisuutta valvontapäätöksin neljän vuoden valvontajaksoissa. Rovaniemen Verkko Oy tasaa sähkönsiirron kohtuullista tuottoa ja jättää vuonna 2022 asiakkailtaan perimättä sähkönsiirron perusmaksuja noin 1,5 miljoonan euron edestä. Ensi vuonna perusmaksut jätetään perimättä viideltä kuukaudelta. Saunattomassa kerrostaloasunnossa, jonka sähkönkäyttö on noin 2 000 kWh vuodessa, hinnan alennus on noin 40 euroa vuoden aikana. Omakotitalossa, jossa on osittain varaava sähkölämmitys ja sähkönkäyttö 20 000 kWh vuodessa, hinnan alennus on noin 100 euroa.  

Kaukolämpö yhä ympäristöystävällisempää, hinta ennallaan

Neven tuottaman ja jakeleman kaukolämmön hinta on pysynyt jo vuosia samalla tasolla. Hintaa on nostettu viimeksi vuonna 2015, eikä korotusta ole tiedossa myöskään vuodelle 2022. Tämä johtuu siitä, että toimintaa on tehostettu määrätietoisesti ja sähkön sekä lämmön yhteistuotannon energiatehokkuutta parannettu.  

– Turpeen käyttö energianlähteenä on vähentynyt merkittävästi ja korvautunut biopolttoaineilla. Siirtyminen kohti hiilineutraalia energiantuotantoa etenee suunnitellusti. Toimintaa tehostamalla on pystytty vähentämään polttoaineiden kallistumisen sekä päästöoikeusmaksujen vaikutusta lämmön tuotantokuluihin. Myös kaukolämpöverkoston lämpöhäviöitä on vähennetty verkoston investoinneilla, sanoo tuotantojohtaja Jukka Partanen. 

Laajan vesihuoltoverkoston korjausvelkaa kurotaan umpeen 

Vesihuoltoverkoston korjausvelka on monen muun kunnan tavoin kasvanut Rovaniemellä vuosikymmenten saatossa mittavaksi. Tulevien vuosien investointien kattamiseksi veden hintaa joudutaan korottamaan kahdessa vaiheessa ennen vuotta 2030. Ensimmäinen korotus (9,5%) kohdistuu veden hintaan vuonna 2022 ja seuraava saman suuruinen korotus tulevan vuosikymmenen puolivälissä. Omakotitalossa, jossa vedenkulutus on vuodessa 100 kuutiometriä, tämä tarkoittaa noin 7,5 euron korotusta vesilaskuun kuukaudessa.

Tällä hetkellä korjausvelkaa on noin 105 miljoonaa euroa. Neve on investoinut vesihuoltoverkostoon yli 30 miljoonaa viimeisen kolmen vuoden aikana. Jotta korjausvelkaa voidaan vähentää, on investointien oltava yli 10 miljoonaa euroa vuodessa. Ensi vuonna investoinnit verkoston kunnon parantamiseksi ovat yhteensä 11 miljoonaa euroa. Yhteensä vesihuoltoverkostoa on saneerattu yli 290 kilometrin verran vuosina 20152020. Rovaniemen kaupungin suuren pinta-alan vuoksi asukasta kohden ylläpidettävää vesihuoltoverkostoa on enemmän kuin muissa asukasluvultaan saman kokoisissa kaupungissa. Yhteensä verkostoa on yli 3100 kilometriä. Tämä vaikuttaa suoraan veden hintaan. 

– Verkoston korjaaminen vaatii aina tarvekartoitusta70-80-luvulla rakennettuun verkostoon on kuitenkin investoitava nyt, muuten meillä on edessä valtava saneeraustarve seuraavalla vuosikymmenellä, selventää Neven toimitusjohtaja Kristian Gullsten. 

kaukolämpölaitosKaukolämmön hinta pysyy edelleen ennallaan.