Uutiset

Norrhydro ja Neve yhteistyöhön hukkalämmön hyödyntämiseksi kaukolämmön tuotannossa

21.12.2021

Napapiirin Energia ja Vesi Oy aloittaa yhteistyön rovaniemeläisen hydraulisylinterien valmistajan ja liikkuvan koneiston järjestelmätoimittajan Norrhydron kanssa tehtaan hukkalämmön hyödyntämiseksi kaukolämpöverkossa. Neve toimittaa myös tehtaalle sen tarvitsemaa lämmitystä ja jäähdytystä.

Norrhydron uusi tehdas rakennusvaiheessa

Hukkalämpöä saadaan talteen tehtaan jäähdytysvesikierrosta. Lisäksi rakennuksen katolle asennetaan ulkoilmasta lämpöä talteen ottavat laitteistot, joilla lämmöntuotantoa kaukolämpöverkkoon pystytään lisäämään. Sama laitteisto myös tuottaa kesäaikana tehtaan maalaamon tarvitsemaa kuumaa lämmitysvettä.

Yhteistyökumppanuutta suunniteltaessa huomioitiin erityisesti energiantuotannon ja energian talteenoton kokonaisuus. Kaukolämpöverkon hyödyntäminen oli ratkaisuissa keskiössä, sillä se mahdollistaa myös tulevaisuudessa erilaisten energialähteiden käyttämisen ja tuotannon laajentamisen.

Polttaminen vähenee samalla kun uudet tavat tuottaa kaukolämpöä lisääntyvät

– Kaukolämpöverkko on alusta, jonka ympärille voidaan rakentaa hyvin monimuotoisia energian hyödyntämisen ja tuotannon ratkaisuja. Näin asiakas voi aktiivisesti vaikuttaa paitsi toimintansa ympäristövastuuseen myös energiakuluihinsa, tiivistää Neven kaukolämpöverkkojen kehityspäällikkö Timo Jokinen.

Norrhydron toimitusjohtaja Yrjö Trög näkee yhteistyökumppanuudessa lukuisia etuja. Jäähdytyksen investointikustannukset laskevat ja myös sen huolto ja ylläpito jäävät tulevaisuudessa pois yrityksen itsensä vastuulta. Myös hukkalämmön myynti Nevelle tuo lisätuloja yritykselle. Suorien kustannushyötyjen ohella Trög pitää erityisen tärkeänä kumppanuuden yritysvastuuseen tuomaa lisäarvoa.

– Pohjoisen herkässä ympäristössä toimiessamme haluamme kantaa vastuumme toimintamme energiatehokkuudesta ja ympäristöystävällisyydestä. Olemme siirtymässä Neven uusiutuvilla energiamuodoilla tuottaman Vihreän Lähilämmön käyttöön. Samalla me myös itse tuotamme uusiutuvaa energiaa kaukolämpöverkkoon, selventää Trög.

Nevelle Norrhyrdon tehdas on ensimmäinen asiakkaan hukkalämpöä kaukolämpöverkossa hyödyntävä kohde. Yhteistyön myötä Neve voi samalla kartuttaa kokemusta uuden energiamuodon hyödyntämisestä. Tavoitteena on lisätä hukkalämmön hyötykäyttöä, ja Neve etsiikin uusia kumppaneita ja asiakkaita vastaavanlaiseen yhteistyöhön.

– Energiantuotannon päästöjen vähentämisen tavoitteet ja poliittiset päätökset ohjaavat meitäkin etsimään uusia ratkaisuja kaukolämmöntuotantoon. Polttamalla tuotettavan energian osuus vähenee, joten Norrhydron kaltaiset kohteet ja ratkaisut ovat tärkeitä askelia tulevaisuuden kannalta. Meille on tärkeää myös säilyttää kaukolämpöasiakkuus, jolloin kaukolämpöasiakas voi olla myös lämmöntuottaja. Juuri kaukolämpöverkko mahdollistaa tällaiset uudet innovatiiviset energiaratkaisut, sanoo Neven toimitusjohtaja Kristian Gullsten.

Laitteiston hankinnasta ja ylläpidosta vastaa Neve, joka myös ostaa talteen otettua hukkalämpöä Norrhydrolta. Norrhydro taas ostaa Neveltä tehtaalleen kaukolämpöä sekä jäähdytystä. Sopimus on tehty Neven, Norrhydron sekä kiinteistön omistajan Osuuspankin kanssa, ja sen kesto on kymmenen vuotta.