Työmaatiedotteet

Rovaniemen kauden 2022 katu- ja verkostotyöt netissä

16.5.2022

Rovaniemen kaupungin sekä Neven rakennuskaudella 2022 tehtävien katu- ja verkostotöiden tiedot on julkaistu verkossa.

Kaupungin ja Neven verkkosivuilla on nähtävillä kohdekartta sekä kohdetiedot aikatauluineen ja yhteyshenkilöineen. Sivuilta löytyvät myös työmaita koskevat ajankohtaiset tiedotteet.

Töistä saattaa aiheutua tilapäisiä liikennejärjestelyjä, jotka vaikuttavat autoliikenteeseen ja kevyen liikenteen reitteihin. Näistä muutoksista tiedotetaan töiden edetessä.

www.rovaniemi.fi/katutyot www.neve.fi/verkosto-ja-katutyot-2022