Työmaatiedotteet

Rovaniemen kaupungin sähköverkkojen 2022 työmaiden tilannekatsaus

13.7.2022

Työt etenevät ja osa asiakkaista on siirretty jo uuteen sähköverkkoon.

Ravitallinkujan ja Nokisavotantien alueilla kaapeloinnit, sähköverkon asennustyöt ja asiakkaiden käännöt ovat valmiit. Alueilla tehdään vielä viimeistely- ja purkutöitä.

Valtakadun ja Vennivaaran osalta on edetty kadunrakennuksen aikataulussa. Valtakadulla on käynnissä uuden verkon käyttöönotto ja asiakkaiden käännöt. Vennivaarassa on aloitettu keskijännitekaapeloinnit.

Marjamatka-Evakkotie ja Rajajääkärinkatu työmailla on kaapelointi edennyt suunnitellusti ja seuraavan kuukauden aikana aloitamme asiakkaiden käännöt. Juuri käynnistyneitä kohteita ovat Mäkimiestenrinne ja Kotitie-Pirttitie alueet. Näillä alueilla työt ovat käynnistyneet alitus- ja kaapelinkaivutöillä. Kivitien alueen työt alkavat elokuussa. Työmaille on asennettu taulut, joista löytyy toteuttavan verkonrakennus- ja maanrakennusurakoitsijan työnjohdon yhteystiedot. Kaikissa tilanteissa pelastustiet pidetään avoimina ja huolehditaan että taloliittymiä voidaan käyttää. Työt ajoitetaan klo. 7:00 - 18:00 väliselle ajalle meluhaittojen minimoimiseksi.