Uutiset

Rovaniemen Länsikankaan viemärihajujen kimppuun uusin keinoin

29.10.2019

Sinetästä ja Songasta tulevan jätevesien siirtoviemärin hajut tulivat tutuiksi Länsikankaalla asuville varsinkin talven pakkasilla korkeapaineen aikaan. Hajut johtuvat jäteveden pitkistä viipymistä viemäriverkostossa, jolloin jätevesimassaan alkaa muodostua rikkivetyä. Pienien jätevesimäärien vuoksi jätevesi etenee viemäriverkostossa hitaasti, ja viemärissä muodostuva rikkivety purkautuu hajuna tarkastuskaivoista ympäristöön.

Jätevedet johdetaan siirtoviemäriä pitkin Pohtimolammelta Sinettään, Länsikankaalle ja edelleen Alakorkalon jätevedenpuhdistamolle. Neve on selvittänyt hajupäästöjen syitä ja tehnyt erilaisia toimenpiteitä niiden vähentämiseksi vuosien 2017 ja 2018 aikana. Viemäriverkostoon on syötetty happea ja tarkastuskaivoihin on asennettu aktiivihiilisuodattimia Länsikankaan alueelle. Hajuhaittoja on pyritty vähentämään myös kemikaalilla, joka vähentää rikkivedyn muodostumista. Nämä toimet eivät kuitenkaan ole tuoneet merkittävää apua. Juuri valmistuneen tutkimusraportin mukaan verkostoon on tehtävä rakenteellisia muutoksia, joilla rikkivety voidaan poistaa hallitusti verkostosta. Muutostyöt aloitetaan Länsikankaan alueella vuoden 2020 aikana ja Sinetän Korvalantien alueella tämän jälkeen.

Asukkaiden havainnot hajuista ovat tärkeitä ja tervetulleita ja niitä kaivataan jatkossakin. Voit jättää ilmoituksen hajuhavainnosta Neven nettisivujen vikailmoituslomakkeella ja valitsemalla kohdasta "vian syy" valinnan ”haju”. Kerro ilmoituksessa hajuhavainnon ajankohta ja sijainti. Vikailmoituslomakkeen löydät osoitteesta www.neve.fi/vikailmoitus.

 Lisätietoja: Satu Pekkala, johtaja, satu.pekkala@neve.fi, 040 3524 976

Katja Pääskylä tutkii tarkastuskaivoa
Neven ESQ-päällikkö Katja Pääskylä tutkii tarkastuskaivon toimintaa Länsikankaalla.