Työmaatiedotteet

Rovaniemen sähköverkkojen kesäkauden kaapelointien tilanne

10.6.2022

Kaivut ovat edenneet suunnitellusti. Uusia työmaita avataan vielä ennen juhannusta.

Ravitallinkujan ja Nokisavotantien alueilla kaapeloinneista on tehty noin 80%. Puistomuuntamot on asennettu ja työt jatkuvat jakokaappien asennuksilla sekä sähköisillä kytkentätöillä.

Valtakadun ja Vennivaaran osalta on edetty katu-urakoitsijoiden aikatauluissa. Molempien osalta on tarkennettu myös suunnitelmia sekä sijoitusta.

Marjamatka-Evakkotie ja Rajajääkärinkatu työmaat käynnistyvät 12.6.2022 aloituskatselmuksilla. Molemmissa myös maastossa tapahtuvat kaivutyöt alkavat vielä ennen juhannusta. Joudumme sulkemaan katujen reuna-alueita kaivuosuus kerrallaan joten autojen pysäköintialueet pienenevät väliaikaisesti töiden aikana. Työmaille on asennettu taulut joista löytyy toteuttavan verkonrakennus- ja maanrakennusurakoitsijan työnjohdon yhteystiedot. Kaikissa tilanteissa pelastustiet pidetään avoimina ja huolehditaan että taloliittymiä voidaan käyttää. Työt ajoitetaan klo. 7:00 - 18:00 väliselle ajalle meluhaittojen minimoimiseksi.