Uutiset

Sulamisvesistä haasteita Nevelle ja asukkaille - tarkista padotusventtiilisi ennen tulvia!

22.4.2019

ELY-keskuksen mukaan huhtikuun loppu näyttäisi olevan hieman tavanomaista lämpimämpää. Tällä hetkellä näyttäisi sille, että lumen sulanta käynnistyisi Lapin alueella jo kuluvalla viikolla ja virtaamat vesistöissä alkavat pikkuhiljaa kasvamaan.

Sulamisvesistä haasteita Nevelle ja asukkaille - tarkista padotusventtiilisi ennen tulvia!

Nykyaikainen padotusventtiili näyttää tältä. Se päästää kiinteistön viemärivedet runkoverkkoon, mutta estää mahdollisesti tulvivan runkoviemärin jätevesien pääsyn kiinteistöön.

Katso tästä video padotusventtiilin toiminnasta

Kemijoen vesistössä ensimmäinen huippu saavutetaan huhti-toukokuun vaihteessa ja toinen selvästi suurempi virtaama toukokuun puolella välissä. Tulvan suuruus jäänee kuitenkin keskimääräiselle tasolle. Tulvivat viemärit ovat niin Neven vesienkäsittelyn kuin myös yksittäisten kiinteistöjen ongelma. Sulamisvesistä voi tulla yksityisille viemäriongelmia jos kiinteistön viemäröinti on väärin suunniteltu ja toteutettu tai huoltamaton.

- Jätevesivahingoilta kiinteistöillä vältytään, kun kiinteistöillä ei ole viemäreitä padotuskorkeuden alapuolella. Liittymissopimuksissa on ilmoitettuna padotuskorkeus, jonka alapuolella ei pitäisi olla viemäreitä. Vesi- ja viemäröintilaitteiden tulee myös olla kunnossa. Varolaitteista tällaisia ovat muun muassa padotussuojaukset venttiileineen sanoo Neven rakennuttaja Antti Penttinen.

Penttinen kehottaa varsinkin vanhempien kiinteistöjen omistajia tarkkaavaisuuteen tulvien aikaan. Padotusventtiili estää tulvivan runkoviemärin ainesten pääsyn esimerkiksi padotuskorkeuden alapuolella oleviin kellaritiloihin. Jumittunut tai huoltamaton venttiili ei kuitenkaan tilanteessa auta.

- Vanhemmissa kiinteistöissä ei valitettavasti padotusventtiileitä ole käytetty pitkiin aikoihin, joten niiden toimivuudesta ei ole tietoa. Uusille omistajille tilanne voi tulla yllätyksenä, kun he eivät hoksaa käyttää venttiiliä tulvimisen aikaan.

Tyypillinen tapaus on rintamamiestalo, jonka kellaritiloissa on katutason alapuolella olevia viemäröintejä. Venttiilin voi tietyissä tapauksissa puhdistaa itse, mutta ammattilaista käyttämällä venttiilin toimivuus saadaan varmistettua. Jos viemäröintipisteet on rakennettu määräysten vastaisesti padotuskorkeuden alapuolelle, jää syntynyt vesivahinko kiinteistönomistajan vastuulle. Viemäröinnin padotuskorkeudestaan epävarman kiinteistönomistajan kannattaakin kääntyä yksityisen LVI-suunnittelijan puoleen viemäritulvan riskien kartoittamiseksi.

Tulvat vaikuttavat myös Neven vesienkäsittelyyn ja lisäävät vesimääriä muun muassa jätevesiverkostossa. Toisinaan jätevedenpumppaamoilla voi tulla myös sulamisvesistä johtuvia ylivuotoja.

- Pumppaamot huolletaan ja huuhdellaan toiminnan takaamiseksi isompien vesimäärien aikaan. Lisäksi ylivuotoventtiilien toiminta ja sijainti kartoitetaan hyvissä ajoin, kertoo Neven vesienkäsittelypäällikkö Jarkko Virta.

- Rovaniemelle ominaisesti joen rannoilla oleville pumppaamoille saattaa myös nousta vettä jokitulvan aikaan.

Mitä nopeammin lämpötilat nousevat, sitä nopeammin lumet sulavat ja samalla tulvariskit kasvavat. Ongelmia voivat aiheuttaa myös jääpadot, tosin kevätaurinko on jo ehtinyt haurastuttaa jokijäitä ja Kemijoessa jäät sulavat usein lähes paikalleen.

Lisätietoja
Antti Penttinen
rakennuttaja, Napapiirin Energia ja Vesi Oy
0404878612