Uutiset

Suosiola toimii tarvittaessa jo ilman turvetta - säästöt mittavia

28.9.2020

Suosiolan voimalaitoksen lämmön ja sähkön tuotanto on jo teknisesti riippumaton turpeesta. Elokuusta lokakuun loppuun Suosiola toimii sataprosenttisesti biopolttoaineella. Turvetta käytetään korkeintaan pieniä määriä testitarkoituksessa. Turpeella on kuitenkin yhä tärkeä rooli polttoaineena.

Polttoainerekka Mustikkamaan terminaalilla hakemassa haketta

Suosiolan voimalaitos hyödyntää nykyisin kasvavissa määrin biopolttoaineita, kuten hakkuutähdettä ja muita metsäteollisuuden sivutuotteita.

Suomen hallitus päätti budjettiriihessään syyskuussa, että maamme pyrkii kohti hiilineutraaliutta vuoteen 2035 mennessä. Tämän myötä myös lämmityspolttoaineiden veroon tuli korotuksia. Yksi merkittävistä korotuksista oli turpeen verotuksen kiristyminen lähes kaksinkertaiseksi. Tätä muutosta on osattu ennakoida Neven Suosiolan voimalaitoksella, jossa tuotetaan kaukolämpöä Rovaniemelle sekä sähköä sähkömarkkinoille.

Voimalaitos on kokenut 2010-luvulla lukuisia uudistuksia, joilla sen hyötysuhdetta ja ympäristöystävällisyyttä on parannettu huimasti. Nyt kehitystyö kantaa hedelmää kun Suosiolan voimalaitoksen tuotantoa voidaan pyörittää pelkällä biopolttoaineella. Kotimaiset polttoaineet, turve ja puu, ovat nykyisin pääasiallisia polttoaineita. Öljyä käytetään alle prosentti polttoaineista, kun vielä pari vuosikymmentä sitten se saattoi olla pääasiallinen polttoaine. Suuri osa polttoaineista on metsätalouden ja -teollisuuden sivuvirtojen tuotetta, kierrätyspuuta. 

– Energiapuu eli latvustähdemassat, karsittu ja karsimaton ranka, kierrätyspuu sekä metsäteollisuuden sivutuotteet ovat nyt pääasialliset polttoaineet. Turpeen osuus on ollut tänä vuonna noin 40 % käytetyistä polttoaineista. Ensi vuonna se on enää noin 20 %. Tämä turpeen osuuden pienentäminen tarkoittaa meille yli 2 000 000 euron säästöä vuoden aikana päästökauppamaksuissa ja kansallisessa polttoaineen valmisteverossa turpeen kohdalla, laskee Neven tuotantojohtaja Jukka Partanen. 

Miksi turpeen käytöstä ei luovuta heti? 

Vaikka Suosiola voisi jo nyt toimia täysin ilman turvetta, ei se olisi järkevää huoltovarmuuden kannalta. Voimalaitoksen käyttämiä metsäteollisuuden sivutuotteita kuten sahanpurua, puunkuorta ja hakkuutähdettä sekä kierrätyspuuta syntyy, kun talous kasvaa ja metsäteollisuuden tuotteille on kysyntää. Talouden suhdanteiden heittelyt ja metsäteollisuuden tuotteiden kysynnän muutokset vaikuttavat kuitenkin merkittävästi myös sen sivutuotteiden saatavuuteen ja hintaan. Lämmön ja sähkön tuotanto tarvitsee silti edullista polttoainetta aina. Koronan kaltaisen globaalin kriisin aikaan metsäteollisuuden sivuvirroista ja kierrätyspolttoaineista voi tulla hetkessä pula. 

– Turve on huoltovarmuuden kannalta erinomainen polttoaine. Se on kotimainen, tuotetaan lähellä, sitä voidaan varastoida helposti ilman, että sen energiasisältö heikkenee, eikä se ole altis kaupallisille suhdannevaihteluille. Jos turpeen tuotanto on täysin alasajettu, ei sitä voida nopeasti käynnistää. Kaukolämmöntuottajan pitää huolehtia kaukolämmön kilpailukyvystä ja toimitusvarmuudesta. Talouden taantumassakin pakkaspäivänä kaupunki on pidettävä lämpimänä. Jos kotimaisia polttoaineita ei ole, silloin vaihtoehdoksi jää polttaa öljyä. Se on huonoin vaihtoehto, summaa Partanen. 

Huoltovarmuuden säilyttämiseksi turpeesta siis luovutaan asteittain. Myös Nivavaaran lämpölaitosta muutetaan siten, että se käyttää biopolttoainetta palaturpeen sijaan. Neven strategisena tavoitteena on siirtyä täysin uusiutuvaan energiantuotantoon vuoteen 2030 mennessä. Neve tutkii aktiivisesti mahdollisuutta kehittää kaukolämmöntuotantoon teknologiaa, joka ei perustuisi polttamiseen. Lisäksi erilaisten hukkalämpöjen hyödyntämisen mahdollisuus on osa tulevaisuuden kaukolämpöjärjestelmää.