Uutiset

Neve konsernin tilinpäätös 2018 vahvistettu

6.4.2019

Yhtiökokous vahvisti Napapiirin Energia ja Vesi -konsernin tilinpäätöksen vuodelta 2018. Konsernin hyvän taloudellisen tuloksen taustalla oli operatiivisen toiminnan tehostaminen ja sähkön tuotannon tukkusähkön hinnan nousu pohjoismaisessa sähköpörssissä.

Suosiola pakkasessa

Suosiola on paitsi puhdas ja ympäristöystävällinen, myös huipputehokas voimalaitos. Energiantuotannosta lappilaisen biopolttoaineen osuus oli 52,6 % ja öljyn käytön osuus 0,5 % koko konsernin polttoainekäytöstä. Savukaasupesurilla tuotettiin hukkalämmöstä 21,6 % Rovaniemen kantaverkon kaukolämmön tarpeesta.

Napapiirin Energia ja Vesi - konsernin liikevaihto vuonna 2018 oli 84,0 milj. euroa ollen edellisen vuoden tasolla. Konsernin liikevoitto oli 17,2 milj. euroa. Konsernin tulos ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja oli 10,4 milj. euroa, joka on 5,6 milj. euroa parempi kuin vuonna 2017.  
 
Konsernin hyvän taloudellisen tuloksen taustalla oli operatiivisen toiminnan tehostaminen ja sähkön tuotannon tukkusähkön hinnan nousu pohjoismaisessa sähköpörssissä.  Energiantuotannosta lappilaisen biopolttoaineen osuus oli 52,6 % ja öljyn käytön osuus 0,5 % koko konsernin polttoainekäytöstä. Savukaasupesurilla tuotettiin hukkalämmöstä 21,6 % Rovaniemen kantaverkon kaukolämmön tarpeesta. Vuoden 2018 taloudellinen tulos on kaikkien aikojen paras konsernin historiassa.
 
- Toimintavuosi pitää sisällään lukuisia liiketoiminnanjärjestelyjä konsernissa ja osakkuusyhtiöissä. Tulos tehtiin tilanteessa, jossa asiakashintoja ei nostettu missään tuoteryhmässä. Sähkönsiirtoliiketoiminnassa jätimme perusmaksun perimättä joulukuussa ja laskimme siirtohintaa kuluvan vuoden alusta. Keskitimme sähköverkonurakointiresurssit lappilaiseen osakkuusyhtiöön Ellappi Oy:ön. Valmistelimme yhdessä muiden lappilaisten toimijoiden kanssa sähkön vähittäismyyntitoimintoja uudelleen, kun Energiapolar Oy:stä tuli Loiste Sähkömyynti Oy:n osakas ja toiminta Loiste-brändin alla käynnistettiin 1.3.2019. Napapiirin Infra Oy oli suurimman murroksen keskellä, kun yhteistyösopimukset infrapalveluissa emokaupungin kanssa päättyivät alkuvuodesta 2019 ja yhtiössä jouduttiin käymään yt-neuvottelut, toteaa konsernin hallituksen puheenjohtaja Lasse Kontiola.
 
Napapiirin Energia ja Vesi - konsernin tilikauden investoinnit olivat kaikkiaan euroa 25,2 milj., joista emoyhtiön osuus oli 11,6 milj. euroa. Rovaniemen Verkko Oy:n investoinnit olivat 2,8 milj. euroa. Vesiliiketoiminnasta vastaavan Napapiirin Vesi Oy:n investoinnit olivat kaikkiaan 10,6 milj. euroa.  
 
- Rovaniemen vesihuollon yhtiöittämisen myötä olemme investoineet toimintavarmuuden ja laadun parantamiseksi kaksinkertaistamalla investointimäärät kolmessa vuodessa. Aiempien vuosikymmenten korjausvelan kattamisessa riittää tekemistä tulevaisuudessa. Vesihuoltoverkostojen korjausvelka on Suomessa erittäin huolestuttavalla tasolla, eikä Rovaniemi ole tässä vertailussa poikkeus, summaa konsernin toimitusjohtaja Kristian Gullsten.       
 
Napapiirin Kuituverkot Oy investoi kuluneen vuoden aikana merkittävästi sekä kaupungin keskusta-alueen että sen ympäristöalueiden valokuituverkon rakentamiseen. Yhtiö aloitti oman teleoperaattoritoiminnan ja markkinakysyntään vastaamiseksi tuotiin markkinoille oma kaapeliTV-palvelu.
 
Energiapalveluiden tuotevalikoimaa laajennettiin aurinkoenergiajärjestelmillä. Aurinkosähkö tukee yhtiön strategian painopistealueita kiertotaloutta ja uusiutuvan energian hyödyntämistä.  
 
Vuosi 2018 on ollut uusien palveluiden ja investointien toteuttamisen vuosi. Viime vuonna on panostettu tuotevalikoiman laajenemisen lisäksi myös työturvallisuuden parantamiseen ja asiakaspalvelun kehittämiseen.
 
Lisätietoja:
Lasse Kontiola, hallituksen puheenjohtaja, 0400 694 233
Kristian Gullsten, toimitusjohtaja, 0400 674 400