Työmaatiedotteet

Valtakadulla rakennetaan hulevesiverkostoa syys-lokakuun aikana– liikenne poikki öisin

20.9.2021

Napapiirin Vesi Oy ja Rovaniemen kaupunki rakentavat hulevesiverkostoa Valtakadun, Yliopistonkadun ja Ounasvaarantien risteyksen alueella syys-lokakuussa.

Maarakennustyöt katualueella alkavat tiistaina 21.9. ja valmistuvat perjantaihin 24.9. mennessä. Työmaan viimeistelytyöt valmistuvat lokakuun aikana. Kaivutyöt suoritetaan liikenteellisesti hiljaiseen yöaikaan klo 22.00–06.00. Kaivutöiden aikana ajoneuvo- ja kevyt liikenne työmaa-alueelle suljetaan öisin Ounasvaarantieltä, Yliopistonkadulta ja Valtakadulta. Työt pyritään tekemään valmiiksi nopeasti, jotta niistä aiheutuvat haitat jäävät mah-dollisimman vähäisiksi ja kestoltaan lyhyiksi.

Risteysalueen hulevesiverkoston kautta johdetaan sadevesiä laajalta alueelta Korkalovaaran ja keskustan kiinteistöiltä ja kaduilta Kemijokeen. Nyt tehtävien töiden tarkoituksena on suurentaa verkoston kapasiteettia ja parantaa Yliopistonkadun kuivatusta alikulun tulvimisen estämiseksi.

Yhteyshenkilöt: Urakoitsija Putkistosaneeraus Eerola Oy Pasi Huikari pasi.huikari@pseoy.fi 0400256016. Napapiirin Energia ja Vesi Oy Joni Hemmilä verkkojohtaja joni.hemmila@neve.fi 044 560 9078. Rovaniemen kaupunki Marko Rautio Kunnossapitoinsinööri 0405484894 marko.rautio@rovaniemi.fi

Liitetiedosto