1. Painetaso- ja virtausmittaukset
  Painetaso- ja virtausmittaukset

  Kiinteistön tonttivesijohdon painetason selvittäminen ja virtausmittaukset vesimittarin asennuskohdasta.

 2. Vesijohdon painekokeet
  Vesijohdon painekokeet

  Painekokeet talousvesijohdoille SFS 3115 -standardin mukaisesti.

 3. Maastomerkinnät
  Maastomerkinnät

  Maastomerkinnät GPS-mittauksin.

 4. Korkeustietojen mittaukset
  Korkeustietojen mittaukset

  Korkeustietojen mittaukset GPS-laitteilla.

 5. Vesihuoltoon liittyvät sijaintitiedot
  Vesihuoltoon liittyvät sijaintitiedot

  Kaivojen ja venttiilien GPS-sijaintitieto-, mittaus-, ja dokumentointipalvelu asukkaille, yrityksille ja vesihuoltolaitoksille.