Tuotatko itse energiaa?

Oma sähköntuotanto

Mikrotuotanto

Mikrotuotannolla tarkoitetaan kiinteistön sähköverkkoon liitettyä sähköntuotantolaitteistoa, kuten aurinkopaneeliryhmää tai tuulivoimalaa, jonka yhteisteho on enintään 11 kVA. Mikrotuotannolle on tyypillistä, että tuotettu sähkö kulutetaan kodin omissa sähkölaitteissa tai sähkölämmityksessä. Jos sähköntuotanto ylittää kulutuksesi, voit lisäksi myydä tuottamaasi sähköä valitsemallesi sähkönmyyntiyhtiölle.

Pientuotanto

Pientuotannolla tarkoitetaan mikrotuotantoa suurempaa tuotantolaitteistoa, kuten useita kymmeniä metrejä korkeaa tuulivoimalaa tai rakennuksen peittävää aurinkovoimalaa. Pientuotannosta saatava sähkön määrä mikrotuotantoa suurempi ja sitä tuotetaan usein myös myyntiin. Pientuotannoksi luetaan sähköntuotantolaitteet, joiden sähköntuotantokapasiteetti on yli 12 kVA - 2 MVA.

Tuotannon liittäminen sähköverkkoon

Liitettäessä tuotantolaitosta yleiseen sähköverkkoon on ensisijaisen tärkeää varmistua siitä, että tuotantolaitos on turvallinen eikä aiheuta häiriöitä verkkoon ja esimerkiksi riko muiden sähkönkäyttäjien sähkölaitteita. Näistä syistä tuotantolaitoksia koskevat tietyt tekniset vaatimukset.

Mikäli tuotantolaitosta halutaan käyttää myös varavoimana sähkökatkoissa, tulee järjestelmään asentaa kaksoiskytkentämahdollisuus, jossa toisella kytkennällä tuotantolaitos toimii yleisessä sähköverkossa ja toisella kytkennällä pelkästään asiakkaan omassa sähköverkossa. Tämä vaatii erillisen kytkimen ja lisälaitteiston. Kun sähköverkko on jännitteetön, pelkästään asiakkaan omassa verkossa oleva laitos ei saa olla yhteydessä yleiseen sähköverkkoon. Tämä on ehdottoman välttämätöntä verkon viankorjaus- ja asennustöiden turvallisuuden takia.

Ennen tuotantolaitoksen hankintaa

Ota meihin yhteyttä, jolloin varmistetaan, että tuotantolaitos soveltuu liitettäväksi verkkoomme.
Liitettävän laitoksen tulee täyttää suomalainen SFS-EN 50438 tai saksalainen VDE-AR-N 4105 2011-8 standardi.

Selvitä rakennusvalvontaviranomaiselta, tarvitsetko rakennus- ja toimenpideluvan.

Tuotantolaitoksen hankkimisen jälkeen, toimi näin:

  • Toimita meille mikrotuotantolaitteiston yleistietolomake osoitteeseen sahkonlaatu@neve.fi. Lomakkeen löydät täältä, Energiateollisuus ry:n sivuilta.
  • Muista että tuotantolaitoksen saa kytkeä vain asianmukaiset sähköasennusluvat omaava ammattitaitoinen henkilö.
  • Sähköntuottaja on korvausvelvollinen, mikäli hänen laitteistonsa aiheuttaa vahinkoja muille sähköverkon käyttäjille.
  • Kun tuotantolaitos on asennettu, sähköntuottaja on velvollinen hankkimaan mahdolliselle ylijäämäsähkölle ostajan.
  • Mikäli ylijäämäsähkölle ei löydy ostajaa, sähkön voi siirtää Rovaniemen Verkko Oy:n verkkoon, mutta sähköstä ei makseta korvausta asiakkaalle eikä verkkoon siirretty sähkö pienennä käyttöpaikan kulutusta.

Pientuotannon liittäminen käsitellään aina tapauskohtaisesti. Lisätietoja saat ottamalla yhteyttä asiakaspalveluumme. Saat meiltä parhaat tiedot tuotantolaitoksista ja niiden liittämisestä sähköverkkoon.

Tutustu myös alla oleviin hyödyllisiin ohjeisiin.