Rakentajalle

Kun olet rakentamassa kiinteistöä ja hankkimassa sähköliittymää Enontekiön Sähkö Oy:n verkkoalueella: 

1. Ota ajoissa yhteyttä Enontekiön Sähkö Oy:n asiakaspalveluun

Voit laittaa sähköpostia asiakaspalveluumme osoitteella enontekionsahko@neve.fi

Liittymäsopimusta varten tarvitset:
– kartan liittymän sijainnista
– asemapiirros, johon on merkitty tontin rekisterinumero, sähköpääkeskuksen ja rakennuspaikan sijainti.
– yli 63A:n liittymiin pääkeskuskaavio
– liittymän pääsulakekoon ja lämmitysjärjestelmän tiedot

2. Valitse sähköurakoitsija

On hyvä muistaa, että urakkasopimus kannattaa tehdä aina kirjallisena. Muistathan, että sähköasennuksille on Sähköturvallisuuslain 1135/2016 mukaan tehtävä käyttöönottotarkastus ennen lopullista käyttöönottoa. Huolehdi myös, että saat sähköurakoitsijaltasi käyttöönottotarkastuksen pöytäkirjat, loppupiirrustukset sekä käyttöohjeet.

3. Teetä rakennukselle sähkösuunnitelma

Sähköurakoitsijalla tulee olla Sähkötarkastuskeskuksen tai Turvatekniikan keskuksen myöntämä lupa.
Enontekiön Sähkö Oy ei tee sähkösuunnitelmia.

4. Liittymissopimus

Liittymissopimus tehdään ennen kuin liittymän rakentaminen aloitetaan. Liittymissopimukseen määritellään sähköliittymän liittymiskohta ja -maksu. Liittymän toimitusaika on vähintään kuusi viikkoa, joten ole ajoissa liikkeellä. Enontekiön Sähkö Oy toimittaa kaapelin liittymiskohtaan asti. Mittauskeskus ja liittymiskaapeli eivät sisälly liittymismaksuun. Liittymiskohta on yleensä tontin rajalla.

Enontekiön Sähkö Oy:n Sähköliittymien hinnoitteluperiaatteet

5. Tonttikeskus

Rakennusajan sähkön saat rakennukselle sijoitettavasta työmaakeskuksesta tai edullisimmin rakennukselle sijoitettavasta mittauskeskuksesta. Sama mittauskeskus soveltuu yleensä sellaisenaan lopulliseen käyttöön ja se voidaan sijoittaa jo rakentamisvaiheessa lopulliseen paikkaansa. Mittauskeskus tulee varustaa ylijännitesuojilla. Tonttikeskus tulee varustaa ylijännitesuojilla, mikäli muuntopiirissä on ilmajohtoverkkoa.Mikäli kyseessä on vapaa-ajanasunto, tulee mittauskeskus sijoittaa rakennuksen ulkoseinälle siten, että Enontekiön Sähkö Oy:n mittariasentajalla on esteetön pääsy mittarille. Voit tiedustella Enontekiön Sähkö Oy:ltä työmaa- ja mittauskeskuksista sähköpostitse osoitteesta enontekionsahko@neve.fi.

6. Liittymisjohto

Liittymisjohdon rakennuttamisesta vastaa liittyjä. Liittymisjohdon toimittamisesta voit sopia Enontekiön Sähkö Oy:n tai haluamasi sähköurakoitsijan kanssa. Tonttialueella kaapeliojan kaivaminen ja peittäminen kuuluvat myös rakentajalle. Ojan tulee olla vähintään 0,8 metriä syvä.

7. Valitse sähkönmyyjä.

Voit kilpailuttaa sähkösopimuksesi osoitteessa www.sahkonhinta.fi.

8. Yleistietolomake

Yleistietolomake tulee toimittaa sähköurakoitsijan toimesta Enontekiön Sähkö Oy:lle 14 vuorokautta ennen toivottua kytkentää. Sähköä ei voida kytkeä, ennen kuin siirtosopimus Enontekiön Sähkö Oy:n kanssa sekä sähkösopimus sähkönmyyjän kanssa on tehty.

Yleistietolomake