Usein kysyttyä

Sähköjen katkaisu poissaolon ajaksi

Jos sähköt katkaistaan irrottamalla pääsulakkeet, myös mittarilta katkeaa sähkö. Mittarin luenta ei tällöin enää onnistu. Tämä tulkitaan verkkoyhtiössä mittarin vikatilanteeksi, jolloin asentajamme alkavat selvittämään vikaa. Pääsulakkeiden sijaan sähköt tulee katkaista mittarissa olevasta painonapista. Mikäli mittarissasi ei ole kytkentälaitetta, ota yhteys asiakaspalveluumme.
Kun mittari ei ole luennassa, teille tulee arviolasku käyttöpaikkanne kulutuksesta.
Mittarin kuluttama omakäyttösähkö ei vaikuta sähkölaskuusi, joten mittariin voi huoletta jättää sähköt päälle.

Miksi saan kaksi sähkölaskua?

Sähkön siirto ja myynti on eriytetty toisistaan. Enontekiön Sähkö Oy lähettää laskun verkkopalvelusta. Lasku muodostuu siirtomaksusta (snt/kWh), perusmaksusta  (€/kk) ja veroista (snt/kWh). Siirtomaksun ja sähköveron suuruus laskutetaan sähköenergian käytön mukaan. Valitsemasi sähköenergian myyjän lasku muodostuu energiamaksusta (snt/kWh) ja perusmaksusta (€/kk).

Voinko siirtää laskun eräpäivää?

Ole yhteydessä asiakaspalveluumme jos haluat muuttaa laskun eräpäivää. Jos käytössäsi on e-lasku, tee muutos maksupäivään myös verkkopankissasi. Suoraveloituslaskun eräpäivää ei voi siirtää. Viivästyskorko peritään alkuperäisen eräpäivän jälkeen maksetuista laskuista. Viivästyskorko 7% laskun kokonaissummasta.

Kuinka saan tilattua e-laskun?

Pystyt tekemään e-laskusopimus ainoastaan omassa verkkopankissasi. E-lasku on turvallinen ja ekologinen tapa vastaanottaa ja maksaa laskuja. E-laskunsopimuksen tekemiseen tarvitset viimeisimmän laskun Enontekiön Sähkö Oy:ltä. Noudata verkkopankkisi ohjeita e-laskusopimuksen teossa.

Miksi laskuni suuruudet vaihtelevat ja miksi laskuni summa on niin suuri?

Etäluettavat mittarit kertovat reaaliaikaisesti käyttöpaikan kulutuksen, jolloin myös sähkölaskutus on ajantasaista. Tällöin myös laskun loppusummakin muodostuu toteutuneen käytön mukaan. Energian käyttö vaihtelee vuodenajasta riippuen. Energiaa vievät eniten lämmitys, kodinkoneet ja koneellinen ilmanvaihto.

Mistä sähkön hinta muodostuu?

Sähkön hinta muodostuu kolmesta osasta: sähkön verkkopalvelun hinnasta, sähköenergian hinnasta ja veroista. Yleensä jokainen osa muodostaa noin kolmanneksen sähkön kokonaishinnasta. Hintojen osuudet voivat vaihdella sähkön käyttöpaikan ja kulutuksen perusteella.

Verkkopalvelu sisältää sähkön toimituksen kotiin ja sähköverkkojen ylläpidon. Verkkopalvelun hintaa ei voi kilpailuttaa.

Sähköenergia on kuluttamaasi sähköä, jota ostat sähkönmyyjältä. Sähköenergiamaksu koostuu kiinteästä perusmaksusta ja sähkön käytöstä riippuvasta kulutusmaksusta.

Sähköenergian ja verkkopalvelun lisäksi maksat sähkölaskussasi arvonlisäveroa, sähköveroa sekä huoltovarmuusmaksua.
Video: mistä sähkön hinta muodostuu?

Yhteystietoni ovat muuttuneet

Ilmoita muutoksista asiakaspalveluumme. Muistathan myös ilmoittaa muutokset sähköenergian myyjällesi. Ilmoita meille mahdolliset muutokset laskutusosoitteen, uuden sukunimesi tai yhteystietojesi muuttuessa. Maistraattiin tai postiin tehdyt muutokset eivät päivity asiakastietoihimme.

Vahingonkorvaus

Sähkömarkkinalain mukaan sähkönkäyttäjällä on oikeus saada vakiokorvaus yli 12 tuntia kestäneestä sähkökatkosta. Katkosaika alkaa siitä kun vika tulee jakeluverkonhaltijan tietoon. Luellisää kohdasta "Vakiokorvaus".

Voit hakea korvauksia vahingoista jakeluverkonhaltijalta tai omalta vakuutusyhtiöltäsi vian laadusta riippuen. Jakeluverkonhaltija on korvausvelvollinen mikäli verkkopalvelussa on ollut virhe. Lyhyt sähkökatko ei ole verkkopalveluehtojen mukainen virhe. Jakeluverkonhaltija on korvausvelvollinen välillisistä vahingoista vain, jos vahinko johtuu huolimattomuudesta

Vakiokorvaus

Sähkön loppukäyttäjällä on oikeus sähkönjakelun tai sähköntoimituksen yhtäjaksoisen keskeytymisen perusteella vakiokorvaukseen, jos jakeluverkonhaltija ei osoita, että sähkönjakelun tai sähköntoimituksen keskeytyminen johtuu hänen vaikutusmahdollisuuksiensa ulkopuolella olevasta esteestä, jota hänen ei kohtuudella voida edellyttää ottavan huomioon toiminnassaan ja jonka seurauksia hän ei kaikkea huolellisuutta noudattaen olisi voinut välttää tai voittaa.

Vakiokorvauksen määrä sähkönkäyttäjän vuotuisesta siirtopalvelumaksusta on:
1. 10 prosenttia, kun keskeytysaika on ollut vähintään 12 tuntia, mutta vähemmän kuin 24 tuntia;
2. 25 prosenttia, kun keskeytysaika on ollut vähintään 24 tuntia, mutta vähemmän kuin 72 tuntia;
3. 50 prosenttia, kun keskeytysaika on ollut vähintään 72 tuntia, mutta vähemmän kuin 120 tuntia;
4. 100 prosenttia, kun keskeytysaika on ollut vähintään 120 tuntia, mutta vähemmän kuin 192 tuntia;
5. 150 prosenttia, kun keskeytysaika on ollut vähintään 192 tuntia, mutta vähemmän kuin 288 tuntia;
6. 200 prosenttia, kun keskeytysaika on ollut vähintään 288 tuntia.

Sähkön loppukäyttäjälle kalenterivuoden kuluessa maksettavien vakiokorvausten määrä on kuitenkin enintään 200 prosenttia vuotuisesta siirtopalvelumaksusta tai 2 000 euroa. Jos sama sähkönjakelun tai sähköntoimituksen keskeytyminen ulottuu kahden kalenterivuoden ajalle, jyvitetään keskeytymisestä maksettava vakiokorvaus enimmäismäärää laskettaessa kullekin kalenterivuodelle sen perusteella, mikä osuus keskeytymisajasta kuhunkin kalenterivuoteen kohdistuu. Vakiokorvauksen enimmäisrahamäärää voidaan tarkistaa valtioneuvoston asetuksella rahanarvon muutosta vastaavasti. Jos sähkön loppukäyttäjälle maksetaan verkkopalvelun keskeytymisen johdosta vakiokorvaus, hänellä ei ole oikeutta myös hinnanalennukseen saman keskeytyksen johdosta