Keskeytyksiin varautuminen

Sähkön, veden ja kaukolämmön toimitusten keskeytykset ovat harmillisia. Joskus ne tulevat ennalta varoittamatta, toisinaan taas kyseessä on suunniteltu huoltokatkos. Etukäteen varautumalla ja katkon aikaan oikein toimimalla keskeytyksistä selviää aina pienimmällä harmilla.

sähkolinja auringonkajossa

Sähkökatkoon varautuminen

Rovaniemen Verkon alueella, eli niin sanotun kantakaupungin alueella sähkökatkot ovat yleensä lyhyitä. Suurin osa sähköverkostamme on maakaapeloitu ja siten pääsääntöisesti turvassa muun muassa sääilmiöiltä. Sähkönjakelun keskeytyksiä sattuukin yleensä rakennustöiden yhteydessä vioittuneiden kaapeleiden vuoksi. Pakasteiden sulamisesta ei muutaman tunninkaan katkon aikana tarvitse olla huolissaan. Tärkeintä on, ettei pakastinta aukaise turhaan.

Suurin osa sähkökatkoista menee nopeasti ohi, eikä niiden vuoksi tarvitse tehdä mitään. Energiateollisuuden sivuilta löytyvä Pahasti poikki -opas kertoo, miten harvinaiset mutta seurauksiltaan vakavat pitkät sähkökatkot vaikuttavat arkeen. Se myös neuvoo, miten katkoihin voi varautua ennalta.

Varaa myös vettä

Mikäli sääennusteet lupaavat myrksyä, on asukkaan hyvä varata itselleen myös riittävä määrä talousvettä. Jos vesipumppamolle tulee sähkökatkos, laskee myös vedenjakeluverkoston paine ennen pitkää ja vedenjakelu keskeytyy. Paineiden palautuminen myös ottaa aikansa, joten sähköt voivat olla jo palanneet keskeytysalueelle ja vedenjakelun keskeytys jatkuu vielä tovin.

Myrskyistä aiheutuvien sähkökatkosten riski on suurempi taajamien ulkopuolella, jossa käytetään vielä yleisesti ilmalinjoja. Varsinkin näillä alueilla vedenjakelun keskeytyksiin on hyvä varautua ennen myrskyä.

  • Sähkön vikailmoitusnumero: 016 331 6565

Äkillisistä jakeluhäiriöistä viestimme:

Lue lisää Energiateollisuuden Pahasti poikki -oppaasta

Vedenjakelun keskeytykseen varautuminen

Suurin osa keskeytyksistä johtuu rakentamis- ja huoltotöistä, joiden aikana vedenjakelu joudutaan keskeyttämään. Suunnitelluista keskeytyksistä tiedotetaan keskeytysalueen asukkaita kotiin jaettavin tiedottein, joissa kerrotaan keskeytyksen arvioitu kesto, tilapäisten vedenjakelupisteiden sijainnit sekä annetaan lyhyet ohjeet miten toimia keskeytyksen aikana ja vedenjakelun palautuessa. Viestimme näistä keskeytyksistä myös Neven nettisivujen uutisissa ja mahdollisuuksien mukaan Facebook-sivullamme sekä Rovaniemen kaupungin Facebook-sivulla. Myös muut alueelliset kanavat sekä mediatiedotteet ovat tarvittaessa käytössä.

Veden jakelukeskeytyksen aikana alueelle tuodaan usein yksi tai useampia tilapäisiä vedenjakelupisteitä. Näistä pisteistä voi noutaa käyttövettä omaan tarpeeseensa. Vettä kannattaa varata myös omiin astioihin ennen suunnitellun jakelukeskeytyksen alkua.

Kun keskeytys on ohi ja vesi taas alkaa virrata verkostossa, voi vedessä näkyä värjäymiä ja sameutta. Värjäymät ovat vesijohtoputkista virtaus- ja painevaihtelun irroittamaa sakkaa - epämiellyttävän näköistä, mutta vaaratonta. Sameus taas johtuu veteen sekoittuneesta ilmasta. Myös sameus on terveydelle vaaratonta. Molemmista haitoista pääsee eroon vettä juoksuttamalla. Juoksutettu vesi kannattaa ottaa talteen ja käyttää vaikkapa vessan huuhteluun tai kukkien kasteluun.

  • Veden vikailmoitusnumero: 016 331 6543

Äkillisistä jakeluhäiriöistä viestimme:

Kaukolämmön jakelun keskeytykseen varautuminen

Kaukolämpö on erittäin toimitusvarma lämmitysmuoto ja jakelun keskeytykset ovat harvinaisia. Ne johtuvat yleensä verkoston rakentamisesta tai huollosta. Suunnitelluista keskeytyksistä tiedotetaan keskeytysalueen asukkaita kotiin jaettavin tiedottein, joissa kerrotaan keskeytyksen arvioitu kesto sekä annetaan lyhyet ohjeet miten toimia keskeytyksen aikana ja lämmönjakelun palautuessa.

Kaukolämmöllä lämmitetyissä kiinteistöissä jakelukeskeytyksen huomaa yleensä lämpimän käyttöveden loppumisena. Ennen vikailmoitusnumeroon soittamista kannattaa varmistaa, että kiinteistön omistajan vastuulla oleva lämmönvaihdin toimii oikein. Taloyhtiöissä voi kääntyä isännöitsijän puoleen.

  • Kaukolämmön vikailmoitusnumero: 016 331 6555

Äkillisistä jakeluhäiriöistä viestimme: