Uutiset

Tehokas toiminta pitää sähkön siirtohinnat kurissa

13.1.2020

Useat Rovaniemen Verkko Oy:n asiakkaat, eli niin sanotulla kantakaupungin alueella asuvat, maksavat sähkönsiirrostaan Suomen halvinta hintaa. Rovaniemen Verkko on laskenut siirtohintojaan vuodesta 2018 lähtien vuosittain keskimäärin 10%, ja hintaa alennetaan myös vuonna 2020 jättämällä perusmaksuja perimättä.

Verkkomme on tehokas ja toimintavarma, sillä se on vuosien saatossa rakennettu hyvin ja sen kunnosta on pidetty hyvää huolta. Investoinnit ovat olleet harkittuja.

Sähkönsiirtomarkkinat ovat tarkkaan valvottuja. Energiavirasto valvoo verkkoyhtiöiden hinnoittelua neljän vuoden jaksoissa. Valvonta perustuu sähkö- ja maakaasumarkkinalainsäädäntöön sekä Energiaviraston vahvistamiin kohtuullisen hinnoittelun valvontamenetelmiin ja oikeuskäytäntöön.

Energiavirasto myös edellyttää verkon ylläpitämistä ja kehittämistä sekä toiminnan tehostamista. Toimintaamme tehostamalla olemmekin saavuttaneet myös yhden keskeisimmistä tavoitteistamme. Se on asiakasmaksujen pysyminen maltillisena. Siirron edullisuudella on merkittävä myönteinen vaikutus kaupungin asukkaiden asumiskustannuksiin ja yritysten toimintaedellytyksiin sekä kilpailukykyyn. Pyrimme jatkuvasti löytämään omasta toiminnastamme operatiivisen toiminnan tehostamismahdollisuuksia, jotta voimme täyttää tavoitteemme ja velvollisuutemme.

Toiminnan tehostaminen paransi taloudellista tulosta

Viime aikoina on uutisoitu Rovaniemen Verkon tehneen ylituottoa sähkösiirtotoiminnassaan. Tämä on totta, vaikka hintamme ovatkin useissa asiakasryhmissä Suomen halvimpia. Edellisen valvontajakson alkaessa vuonna 2016, varauduimme hinnoittelullamme verkon ylläpidosta ja sen kehittämisestä koituviin kustannuksiin ja investointeihin. Toiminnan tehostamisen kautta olemme kuitenkin saaneet säästöjä, jotka ovat mahdollistaneet tuottavan toiminnan. Voimme nyt siis edelleen laskea siirtohintaamme ja siten palauttaa nyt kertynyttä ylituottoa takaisin asiakkaille vuosien 2020-2023 aikana.

Sähkön kokonaishinta muodostuu kolmesta kokonaisuudesta; sähköenergian hinnasta, sähkönsiirron hinnasta sekä sähkö- ja arvonlisäveroista. Asiakkaan maksaman sähkönsiirron kokonaishinta syntyy siirtoyhtiön perimästä siirtohinnasta sekä valtion määräämästä sähköverosta ja arvonlisäverosta. Arvonlisävero lisätään siirtohinnan ja sähköveron kokonaissummaan, jolloin kuluttaja maksaa käytännössä verosta veroa.

Edullinen, mutta myös varma

Jakelukeskeytyksiä Rovaniemen Verkko Oy:n verkossa on vähän ja ne ovat lyhyitä. Lähes kaikki keskeytykset johtuvat kaupungin alueella tehtävien rakennustöiden yhteydessä sattuvista kaapelivaurioista. Tyypillisin tapaus on, että rakennustöissä olevan kaivinkoneen kauha katkaisee sähkökaapelin. Sääilmiöistä johtuvat keskeytykset ovat hyvin harvinaisia, sillä suurin osa Rovaniemen Verkon sähköverkosta on maakaapeloitu. Vikojen aiheuttamien keskeytysten kesto asiakasta kohti on ollut viimeisten viiden vuoden aikana keskimäärin alle kymmenen minuuttia vuodessa.

Rovaniemen Verkko Oy varautuu tulevaisuudessa myös investointeihin. Parhaillaan saneerataan vuonna 1963 rakennettua 110 kV sähkölinjaa Valajaskoski - Viirinkangas -välillä ja tulevaisuudessa sähköasemien toimintavarmuutta parannetaan entisestään. Verkon investoinneilla turvataan varma sähkönsiirto kaupungin kasvaessa ja energiantarpeen lisääntyessä

Sähkön hinnan muodostuminen

110kv_tyomaa

Valajaskoski - Viirinkangas -välille vuonna 1963 rakennettua 110 kV sähkölinjaa saneerataan parhaillaan.