Teollisuusjätevesisopimus

Mikäli kiinteistön toiminta vaatii ympäristöluvan tai jäteveden laatu poikkeaa normaalista jäteveden laadusta, on teollisuusjätevesisopimus solmittava. Luuletko tarvitsevasi teollisuusjätevesisopimuksen? Lue lisää esimerkeistä sekä raja-arvoista.

Teollisuusjätevesisopimuksen tarkoituksena on turvata viemäriverkon, jätevesipumppaamoiden ja jätevedenpuhdistusprosessin häiriötön toiminta sekä säilyttää lietteen jatkojalostuksen mahdollisuus myytäväksi tuotteeksi.

Teollisuusjätevesisopimus tulee tehdä silloin, kun asumajätevesistä poikkeavaa jätevettä johdetaan vesihuoltolaitoksen viemäriin ja teollisuusjätevesi on määrältään tai laadultaan sellaista, että sillä saattaa olla vaikutuksia vesihuoltolaitoksen työntekijöiden työturvallisuuteen, viemäriverkon kuntoon, jätevedenpuhdistusprosessiin tai lietteen laatuun. Sopimus tehdään myös silloin, jos teollisuusjätevesissä esiintyy sellaisia aineita, joilla saattaa olla vaikutusta vastaanottavan vesistön tilaan. Teollisuusjätevesisopimus on tarpeellinen, kun jätevesille on edellä mainituista syistä tarpeen asettaa vaatimuksia, rajoituksia tai tarkkailuvelvoitteita. Teollisuusjätevesisopimusta ei tarvita, jos toiminnan jäteveden laatu voidaan rinnastaa asumajäteveteen eikä se haittaa puhdistamon toimintaa.

Esimerkkejä toiminnoista, joilta vaaditaan teollisuusjätevesisopimus:

 • Elintarviketeollisuus (meijerit, panimot, teurastamot, leipomot, kalankäsittelylaitokset)
 • Metalliteollisuus
 • Kemianteollisuus
 • Graafinen teollisuus
 • Metsäteollisuus
 • Tekstiili- ja nahkateollisuus (nahkatehtaat, pesulat, tekstiilipainatus)
 • Mineraalituotteiden valmistus (betonitehdas
 • Liikenne (satamat ja lentoasemat)
 • Energiantuotanto
 • Jätehuolto
 • Palvelut (sairaalat, hammashoitolat, huoltamot, autokorjaamot, ravintolat, uimahallit)
 • Rakentaminen
 • Muut (laboratoriot, eläinsuojat)

 

Suuntaa antavat jätevesiverkostoon johdettavan veden raja-arvot

Metallien raja-arvot

Metalli

Kemiallinen merkki

Enimmäispitoisuus [mg/l]

Arseeni

As

0,1

Elohopea

Hg

0,01

Kadmium

Cd

0,01

Kokonaiskromi

Cr

0,5

Kromi VI

Cr6+

0,1

Kupari

Cu

0,5

Lyijy

Pb

0,5

Nikkeli

Ni

0,5

Sinkki

Zn

2,0

 

Muut ainekohtaiset raja-arvot

Aine

Yksikkö

Enimmäispitoisuus

pH

 

6 - 11

Lämpötila

°C

40

BOD

[mg O2/l]

300

COD

[mg O2/l]

800

Sähkönjohtavuus

[mS/m]

120

Kiintoaine

[mg/l]

300

Typpi (N)

[mg/l]

80,0

Fosfori (P)

[mg/l]

3,0

Sulfaatit

[mg/l]

400

VOC

mg/l

3,0

Rasva

mg/l

100

Öljyhiilivetyjen kokonaispitoisuus C4-C40

mg/l

100

 

Raja-arvot voivat toimijakohtaisesti poiketa tässä esitetyistä, mikäli jäteveden laatu tai määrä sen edellyttää. Raja-arvot määritetään teollisuusjätevesisopimusta tehdessä jätevedestä tehtyjen analyysien perusteella.

Lisätietoja: Antti Penttinen, antti.penttinen@neve.fi, 040 487 8612

Lisää tuote koriin, saat tarjouksen sähköpostiisi. Tarjouspyyntö ei sido ostamaan.