Kiertotalous

Neven visiona on arktisen kiertotalouden älykäs ekosysteemi. Se tarkoittaa, että hyödynnämme tuotantomme sivuvirrat tuotteiksi ja palveluiksi. Kiertotalous yhdistääkin toimintojamme ja me monia kiertotalouden toimijoita.

  • Puhtaan veden häviöitä ja vuotoja minimoidaan
  • Jäteveden käsittelyssä syntyvä liete poltetaan
  • Energiantuotannon tuhka jalostetaan lannoitteeksi ja muuhun hyötykäyttöön
  • Haitta-aineiden kierto pysähtyy ja poltosta syntyvä lämpö siirretään kaukolämpöverkkoon
  • Sähköisen liikenteen latausverkostoa Lapissa kehitetään
  • Uusiutuvien polttoaineiden käyttö maksimoidaan

Kuva kiertotaloudesta