Lämpö ja sähkö

Suosimme energiantuotannossamme paikallisuutta. Tärkein energiantuotantolaitoksemme on Suosiolan voimalaitos Rovaniemellä.

Suosiolan voimalaitos on niin sanottu CHP-voimalaitos, eli siellä tuotetaan sekä lämpöä että sähköä. Lyhenne CHP tulee sanoista compained heat and power. Kaukolämpöä tuotettiin vuonna 2018 403 gigawattituntia. Sähköä myydään sähkömarkkinoille yhteensä noin 125 -150 000 megawattituntia. Määrä vastaa noin 6500 - 7500 omakotitalon sähkönkulutusta vuodessa.

Kaukolämpö tuotetaan paikallisilla lappilaisilla polttoaineilla, kuten puuhakkeella ja turpeella. Poltossa syntyvä tuhka rakeistetaan luonnonmukaiseksi Ecolan-tuhkaraelannoitteeksi, jolloin ravinteet palaavat takaisin metsiin. Tuontipolttoaineiden käyttöä on leikattu reilusti ja käytämme kotimaisia paikallisia polttoaineita. Tämä työllistää lappilaisia polttoaineen tuottajia ja kaikkia polttoaineiden hankintaketjuun kuuluvia.

Voimalaitoksen hyötysuhteen parantamiseksi on tehty vuodesta 2012 lähtien määrätietoista kehitystyötä. Yhteistuotannon hyötysuhdetta on saatu nostettua yli 20 % viimeisen viiden vuoden aikana nykyiselle 97 % tasolle. Yhteensä hyötysuhteen parantaminen vuodesta 2012 on tuonut yli 3 miljoonan euron säästön vuositasolla. Tehokkuuden parantamisella saadaan muiden tuotannollisten kulujen nousua hillittyä, kun säästöt tulevat muun muassa polttoaineen kautta.

Suosiolan modernisointi on usean uudistuksen summa. Savukaasupesurin käyttöönotto vuonna 2014 nosti merkittävästi laitoksen hyötysuhdetta. Ennen savukaasujen lämpöenergia lauhtui piipun jälkeen taivaalla ja savukaasujen lämpö meni kirjaimellisesti harakoille. Nyt tämä energia otetaan talteen savukaasupesurissa ja piipuista purkautuu lauhtunutta savukaasua. Energian talteenoton lisäksi pesuri myös vähentää päästöjä merkittävästi. Savukaasupesurinkin tehokkuutta on parannettu kertaalleen tehonnostolla. Hukkalämpöä savukaasujen vesihöyrystä on saatu talteen vuosi vuodelta enemmän.

Myös omakäyttösähkön suhteen Suosiolan energiatehokkuutta on parannettu vuosien mittaan. Yksi uusimmista parannuksista on laitoksen valaistuksen muuttaminen tietokoneohjatuksi led-valaistukseksi. Tämäkin muutos säästää noin 13 000 Kwh sähköä kuukaudessa.

Suosiolan lisäksi tuotantoomme kuuluvat Rovaniemellä muun muassa Muurolan ja Nivavaaran lämpölaitokset sekä Mäntyvaaran biokaasulaitos. Toimimme myös Savukoskella, Kolarissa ja Ylläsjärvellä. Savukoskella kaukolämpöämme tuottaa Savukosken Lämmön kaukolämpölaitos ja Kolarin sekä Ylläsjärven alueella Aurora Lämpö Oy:n kaukolämpölaitos.