Lämpö ja sähkö

Suosimme energiantuotannossamme paikallisuutta. Tärkein energiantuotantolaitoksemme on Suosiolan voimalaitos Rovaniemellä. Suosiolan voimalaitos on niin sanottu CHP-voimalaitos, eli siellä tuotetaan sekä lämpöä, että sähköä. Lyhenne CHP tulee sanoista compained heat and power. Konsernin kaukolämmöntuotanto vuonna 2020 oli 473,6 gigawattituntia. Sähköä myydään sähkömarkkinoille yhteensä noin 100 -150 000 megawattituntia. Määrä vastaa noin 5000 - 7500 omakotitalon sähkönkulutusta vuodessa.

Kaukolämpö tuotetaan lähes 100 % paikallisilla lappilaisilla polttoaineilla, kuten kierrätyspuulla, teollisuuden sivuvirroilla, metsähakkeella ja turpeella. Turpeen polttoaineosuus on laskenut viimeisten vuosien aikana ja vuonna 2021 turpeen osuuden arvioidaan laskevan noin 20 % tasolle kokonaispolttoaineen käytöstä.

Poltossa syntyvä tuhka rakeistetaan luonnonmukaiseksi Ecolan-tuhkaraelannoitteeksi, jolloin ravinteet palaavat takaisin metsiin. Metsiin levitetty tuhkaraelannoite parantaa puuston kasvua ja sitä kautta puuston kykyä sitoa hiiltä ilmakehästä. Paikallisten lappilaisten polttoaineen käyttäjänä ja luomulannoitteen tuottajana työllistämme tuottajia ja kaikkia polttoaineiden hankintaketjuun kuuluvia.

Kaukolämpömme tuotetaan korkealla hyötysuhteella lämpö ja voimalaitoksissa. Suosiolan voimalaitoksen hyötysuhteen parantamiseksi on tehty vuodesta 2012 lähtien määrätietoista kehitystyötä. Yhteistuotannon hyötysuhdetta on saatu nostettua yli 20 % viimeisen kuuden vuoden aikana nykyiselle noin 100 % tasolle. Tehokkuuden parantamisella saadaan muiden tuotannollisten kulujen nousua hillittyä, kun säästöt tulevat muun muassa polttoaineen kautta.

Suosiolan modernisointi on usean uudistuksen summa. Savukaasupesurin käyttöönotto vuonna 2014 nosti merkittävästi laitoksen hyötysuhdetta. Ennen savukaasujen lämpöenergia lauhtui piipun jälkeen taivaalla ja savukaasujen lämpö meni kirjaimellisesti harakoille. Nyt tämä energia otetaan talteen savukaasupesurissa ja piipuista purkautuu lauhtunutta savukaasua. Energian talteenoton lisäksi pesuri myös vähentää päästöjä merkittävästi. Savukaasupesurinkin tehokkuutta on parannettu kertaalleen tehonnostolla. Hukkalämpöä savukaasujen vesihöyrystä on saatu talteen vuosi vuodelta enemmän. Vuonna 2020 Suosiolan 120MW vastapainevoimalaitoksella investointiin turpeen teknisen riippuvuuden poistamiseen. Pienempi alkuperäinen suosiolan alunperin turpeelle rakennettu 27MW vesi-höyrykattila korvattiin isommalla biopolttoaineita käyttävällä 40 MW vesi-höyrykattilalla vuonna 2018.

Suosiolan lisäksi tuotantoomme kuuluvat Rovaniemellä muun muassa Muurolan ja Nivavaaran lämpölaitokset sekä Mäntyvaaran biokaasulaitos. Toimimme myös Savukoskella, Kolarissa ja Ylläsjärvellä. Savukoskella, Kolarin sekä Ylläsjärven alueella kaukolämpöä tuottavat Aurora Lämpö Oy:n kaukolämpölaitokset.