Sponsorointi

Napapiirin Energia ja Vesi Oy panostaa sponsoroinnissaan erityisesti toiminta-alueemme lasten ja nuorten harrastus- ja kulttuuritoiminnan tukemiseen. Pidämme tärkeänä, että harrastusyhteisöille osoittamamme tuki näkyy nimenomaan lasten ja nuorten harrastusmahdollisuuksien parantumisena sekä harrastuskustannusten pienenemisenä. Tavoitteena on, että tukemme avulla mahdollisimman monella lappilaisella lapsella ja nuorella on mahdollisuus haluamaansa harrastukseen ilman taloudellisia esteitä.

Pidämme tärkeänä, että tukemme näkyy siellä, mihin se on tarkoittettu suunnattavaksi. Kaikessa sponsoroinnissa pyritään saamaan yhtiön näkökulmasta mahdollisimman paljon vaikuttavuutta tuomalla esille tuettavaa tapahtumaa tai sponsoroitavaa kohdetta yhtiön viestinnässä ja erilaisilla yhteistyömalleilla. Toivomme siis hakemuksen tekijältä ideoita ja esityksiä erilaisista monipuolisista yhteistyömalleista.

Käsittelemme seuraavan kerran sponsorointihakemukset 5.12.2022. Lähetäthän hakemuksesi hyvissä ajoin, jotta voimme tarvittaessa olla sinuun yhteyksissä lisätietojen saamiseksi! Ilmoitamme kaikille hakijoille päätöksestämme mahdollisimman pian hakemusten käsittelyn jälkeen.

Käytä ensisijaisesti alla olevaa lomaketta sponsorointi- ja tukihakemuksen lähettämiseen.

Voit lähettää vaihtoehtoisesti hakemuksen myös os.

Napapiirin Energia ja Vesi Oy
"Sponsorointihakemukset"
PL 8013
96101 Rovaniemi