Tuotantomme

Neve on monialakonserni, joka tuottaa palveluja yli 60 000 lappilaiselle sekä lukuisille matkailijoille Rovaniemellä ja Lapissa. Merkittävin osa tuotannostamme on lämmön ja sähkön yhteistuotantoa, sekä maailman puhtaimman käyttöveden jakelua ja jäte- sekä hulevesien käsittelyä.

Lapin herkkä luonto on meille vaalimisen arvoinen asia. Arktisella alueella on toimittava erityisen kestävästi, ja kiertotalous ohjaakin vahvasti tuotantoamme. Sen sijaan, että tuottaisimme jätettä, haluamme käyttää tuotannostamme syntyvät materiaalien sivuvirrat tarkasti hyödyksi.

Suosiolan voimalaitos tuottaa sähköä ja lämpöä paikallisilla polttoaineilla, puulla ja turpeella. Niiden poltosta syntyvä tuhka käytetään hyödyksi rakeistamalla se luonnonmukaiseksi metsälannoitteeksi. Osa tuhkasta käytetään myös maarakentamisessa.

Puhtaan käyttöveden saamme myös luonnosta, pohjavedestä. Se pumpataan syvältä maasta ja johdetaan käsittelemättömänä kotitalouksiin Rovaniemen alueella. Kiertotalous ulottuu myös jätevesien käsittelyyn. Alakorkalon lietteenpolttolaitos on tästä oiva esimerkki. Laitoksessa poltetaan jätevesiliete, jolloin haitta-aineiden, kuten huumaus- ja lääkeaineiden sekä mikromuovien kiertokulku ekosysteemissä saadaan pysäytettyä. Poltossa syntynyt lämpö käytetään hyväksi kaukolämpönä ja tuhkasta saadaan arvokasta fosforipitoista lannoitetta. Laitos on tällä hetkellä koekäytössä.

Lisäksi tuotantoomme kuuluu seuraavat palvelut

  • Sähkön siirto Rovaniemen Verkko Oy:n alueella (kantakaupunki)
  • Valokuituliittymät ja niiden mahdollistamat hyöty- ja viihdepalvelut
  • Sähköisen liikenteen älykkäät palvelut
  • Digitaaliset palvelut

Mustikkamaan terminaali, murskain ja rekka

Suosiolan voimalaitos tuottaa sähköä ja kaukolämpöä paikallisin polttoainein. Puuvarasto sekä haketta tekevä murskain ovat Mustikkamaan terminaalialueella Ala-Korkalossa. Taustalla näkyvät Suosiolan voimalaitoksen piiput.