Uutiset

Lietteenpolttolaitoksen koekäyttö alkaa Rovaniemellä

11.7.2019

Endev Oy ja Napapiirin Energia ja Vesi Oy aloittavat Alakorkalon lietteenpolttolaitoksen koekäytön 12. - 14.7.2019.

Kuivattua jätevesilietettä polttava pilottilaitos on ensimmäinen PAKU-teknologiaan perustuva polttolaitos maailmassa. Polttolaitoksen toiminta tukee Rovaniemen ja Neven kiertotalousstrategiaa.
Lietteenpolttolaitoksen polttoprosessissa katkaistaan lietteessä olevien haitta-aineiden, kuten mikromuovien sekä lääke- ja torjunta-aineiden kierto ekosysteemissä. Samalla saadaan talteen jätevesilietteessä olevat ravinneaineet, kuten fosfori. Prosessissa syntynyttä lämpöä käytetään kaukolämmön tuottamiseen.

Alakorkalon lietteenpolttolaitos valittiin toukokuussa 2017 yhdeksi Suomen hallituksen kärkihankkeista ravinnekierrätyksen osalta. Hankkeelle myönnettiin Ympäristöministeriön tukea.
Laitoksen on rakentanut pyhtääläinen cleantech-yritys Endev Oy. Teknologia on kehitetty yhteistyössä Lappeenrannan teknillisen yliopiston kanssa. Polttolaitoksen rakentaminen aloitettiin noin vuosi sitten keväällä ja nyt on edetty laitoksen koekäyttövaiheeseen.

Laitoksen koekäytön aikana sen toimintaa testataan, mikä voi aiheuttaa tavanomaisesta poikkeavia ilmapäästöjä. Koska kyseessä on pilottilaitos, voi sen koekäyttö kestää pitempään kuin perinteisten polttolaitosten. Kysymyksiä sekä palautetta laitoksen toiminnasta voi lähettää Endev Oy:lle.

Yhteystiedot:                              

Endev Oy
Arttu Laasonen, arttu.laasonen@endev.fi, +358 500 626 848
Markus Larkimo, markus.larkimo@endev.fi, +358 400 794 045
                                                         
Napapiirin Energia ja Vesi Oy                              
Satu Pekkala, satu.pekkala@neve.fi, +358 40 352 4976
Kristian Gullsten, kristian.gullsten@neve.fi, +358 400 674 400